Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Стаття 35. Права, обов'язки та відповідальність роботодавця Ст. 35 ЗУ Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття від 02.03.2000 № 1533-III


Чинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018

1. Роботодавець має право:

брати участь в управлінні страхуванням на випадок безробіття через своїх представників відповідно до цього Закону і статуту Фонду;

на судовий захист своїх прав.

2. Роботодавець зобов'язаний:

1) під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних, зазначених у пункті 2 цієї частини, надавати посадовим особам територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки; { Підпункт 1 частини другої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5067-VI від 05.07.2012 }
  2) подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в установленому порядку відповідно до законодавства відомості про: { Абзац перший підпункту 2 частини другої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5067-VI від 05.07.2012 }

прийняття на роботу працівників;

розмір заробітної плати та використання робочого часу працівників; { Абзац третій підпункту 2 частини другої статті 35 в редакції Закону N 5067-VI від 05.07.2012 }

виплату застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю;

використання коштів Фонду за іншими визначеними цим Законом напрямами. { Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 08.07.2010 }
  3. Достовірність зазначених у документах даних перевіряється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. У разі подання недостовірних відомостей, передбачених пунктом 2 частини другої цієї статті, використання роботодавцем коштів Фонду з порушенням встановленого порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду. { Абзац перший частини третьої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-VI від 05.07.2012 }

Роботодавець несе відповідальність відповідно до законодавства за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків, визначених частиною другою цієї статті.

Роботодавцеві забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може в подальшому зашкодити цій особі або членам її сім'ї реалізувати своє право на забезпечення та отримання соціальних послуг відповідно до цього Закону.

4. Із роботодавця утримуються:

сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг безробітному у разі поновлення його на роботі за рішенням суду;

незаконно виплачена безробітному сума забезпечення у разі неповідомлення про його прийняття на роботу;

незаконно отримана сума допомоги по частковому безробіттю.

Стаття 1 ...31 34 35 36 37 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті