Укр Рус

Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними
Стаття 3. Організація протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівСт. 3 ЗУ Про незаконний обіг наркотиків 15.02.1995 № 62/95-ВР{ Назва статті 3 в редакції Закону N 530-V від 22.12.2006 }

Протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, Державний митний комітет України, Державна прикордонна служба України, центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень. { Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV від 03.04.2003; в редакції Закону N 530-V від 22.12.2006 }

Органи виконавчої влади, уповноважені законом на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу, у разі виявлення порушень порядку цього обігу застосовують у межах своєї компетенції відповідні заходи щодо усунення таких порушень, і в разі наявності в діях осіб ознак адміністративного правопорушення чи злочину зобов'язані надіслати інформацію або подати матеріали до відповідних правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. { Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 530-V від 22.12.2006 }

Координація діяльності у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється органами виконавчої влади, уповноваженими на вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті