Укр Рус

Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними
Стаття 6. КонфіскаціяСт. 6 ЗУ Про незаконний обіг наркотиків 15.02.1995 № 62/95-ВР
Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що знаходяться в незаконному обігу, а також обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення, підлягають конфіскації у встановленому законом порядку.

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, використання яких в законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення підлягають знищенню в порядку, встановленому нормативним актом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
{ Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно з Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

{ Частину третю статті 6 виключено на підставі Закону N 4652-VI від 13.04.2012 }


Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті