Укр Рус

Про зовнішню трудову міграцію


Скачать бесплатно Закон України Про зовнішню трудову міграцію

Закон України Про зовнішню трудову міграцію Зміст Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей.

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство про зовнішню трудову міграцію Стаття 4. Засади державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції Стаття 5. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції Стаття 6. Органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції Стаття 7. Міжнародне співробітництво у сфері зовнішньої трудової міграції Стаття 8. Права трудових мігрантів на належні умови праці та соціальний захист Стаття 9. Право трудових мігрантів і членів їхніх сімей на освіту та підтвердження результатів неформального професійного навчання Стаття 10. Державні гарантії щодо консульського сприяння трудовим мігрантам Стаття 11. Діяльність в Україні утворених за кордоном громадських об’єднань трудових мігрантів Стаття 12. Сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних і мовних потреб трудових мігрантів Стаття 13. Забезпечення права трудових мігрантів і членів їхніх сімей на інформацію Стаття 14. Реінтеграція в суспільство трудових мігрантів Стаття 15. Право трудових мігрантів на відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в державі перебування Стаття 16. Працевлаштування трудового мігранта в державі перебування Стаття 17. Обмін з державами перебування інформацією з питань зовнішньої трудової міграції Стаття 18. Переказ коштів трудових мігрантів Стаття 19. Оподаткування доходів трудових мігрантів Стаття 20. Контроль та відповідальність за порушення законодавства щодо трудової міграції Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про індексацію грошових доходів населення Про охоронну діяльність Про державно-приватне партнерство Про рекламу Про державну допомогу суб’єктам господарювання