Укр Рус
< Цивільний кодекс України

Цивільний кодекс України
Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочинуСт. 203 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

{ Частина перша статті 203 в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Додатково дивись
Постанову ПВС №9 від 06.11.2009 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними"

Стаття 1 ...201 202 203 204 205 ...1308 

Перейти до статті