Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Постанова КМУ № 194-91-п від 10.09.1991 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону УРСР "Про зайнятість населення"

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 1991 р. N 194
Київ
Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям
Закону УРСР "Про зайнятість населення"

У зв"язку з прийняттям Закону УРСР "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду України
згідно з переліком, що додається.

Прем"єр-міністр України В.ФОКІН
Державний секретар Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 1991 р. N 194
ПЕРЕЛІК
рішень Уряду України, що втратили чинність

1. Підпункт "г" пункту 6 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1954 р. N 1740 "Про істотні
недоліки в структурі міністерств і відомств УРСР і заходи по
поліпшенню роботи державного апарату".
2. Пункт "г" вступної частини постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1957 р. N 567 "Про трудове
влаштування працівників, що вивільняються із управлінського
апарату в зв"язку з дальшим удосконаленням організації управління
промисловістю і будівництвом в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1957 р.,
N 10, ст. 112).
3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 грудня 1961 р. N 1697
"Про затвердження Положення про вечірні (змінні)
професійно-технічні училища і вечірні (змінні) відділення при
денних професійно-технічних училищах" (ЗП УРСР, 1961 р., N 12,
ст. 160).
4. Пункт 13 додатка до розпорядження Ради Міністрів УРСР від
1 лютого 1962 р. N 142.
5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1963 р. N 1361
"Про поліпшення трудовлаштування підлітків".
6. Абзац другий пункту 13 постанови Ради Міністрів УРСР від
30 листопада 1964 р. N 1205 "Про заходи по усуненню серйозних
недоліків в організації бухгалтерського обліку і посиленню його
ролі у здійсненні контролю в народному господарстві" (ЗП УРСР,
1964 р., N 11, ст. 156) в частині поширення дії пункту "г"
вступної частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 6 червня 1957 р. N 567.
7. Підпункт "а" пункту 9 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 4 березня 1966 р. N 206 "Про заходи по
розширенню навчання і влаштуванню на роботу в народне господарство
молоді, яка закінчує загальноосвітні школи Української РСР у
1966 році" (ЗП УРСР, 1966 р., N 3, ст. 31).
8. Пункт 30 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 18 лютого 1967 р. N 116 "Про заходи по забезпеченню
дальшого зростання продуктивності праці в промисловості і
будівництві" (ЗП УРСР, 1967 р., N 2, ст. 14).
9. Абзац другий підпункту 3 пункту 25 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1967 р. N 223 "Про
заходи по дальшому розвитку і поліпшенню громадського харчування в
Українській РСР" (ЗП УРСР, 1967 р., N 4, ст. 31).
10. Абзац другий пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від
9 березня 1970 р. N 133 "Про пільги і переваги для працівників,
які вивільняються у зв"язку з удосконаленням і здешевленням
апарату управління".
11. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10 березня 1970 р. N 138 "Про заходи по посиленню боротьби з
особами, які ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть
антигромадський паразитичний спосіб життя".
12. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 вересня 1970 р.
N 789 в частині поширення дії абзаца другого пункту 1 постанови
Ради Міністрів УРСР від 9 березня 1970 р. N 133 "Про пільги і
переваги для працівників, які вивільняються у зв"язку з
удосконаленням і здешевленням апарату управління".
13. Підпункт 9 "б" пункту 33 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1972 р. N 88 "Про деякі заходи
по поліпшенню торгівлі та її технічної оснащеності".
14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1972 р.
N 432 "Про поліпшення використання трудових ресурсів у
республіці".
15. Абзац перший пункту 10 і підпункт 2 пункту 13 постанови
Ради Міністрів УРСР від 18 січня 1977 р. N 28 "Про додаткові
заходи по поліпшенню організації професійного навчання і трудового
влаштування інвалідів і пенсіонерів по старості" (ЗП УРСР,
1977 р., N 1, ст. 10).
16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1978 р. N 322
"Про заходи по скороченню втрат робочого часу в народному
господарстві республіки".
17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 серпня 1980 р. N 467
"Про заходи по поліпшенню використання трудових ресурсів".
18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 серпня 1982 р. N 413
"Про хід виконання міністерствами і відомствами УРСР,
обл(міськ)виконкомами рішень Партії і Уряду з питань більш
широкого залучення пенсіонерів та інвалідів до праці у народному
господарстві".
19. Пункт 1, пункт 2 (крім останнього речення абзаца
другого), абзац другий пункту 7 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 9 листопада 1982 р. N 532.
20. Підпункт 1 пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від
1 липня 1983 р. N 288 "Про заходи по дальшому розвитку в
республіці ощадної справи і закріпленню кадрів в ощадних касах"
(ЗП УРСР, 1983 р., N 8, ст. 45) в частині, що стосується оплати
праці кваліфікованих робітників і спеціалістів, які залучаються
без звільнення від основної роботи для виробничого навчання
робітників при професійному навчанні їх на виробництві.
21. Абзац другий підпункту 2 пункту 17 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 10 грудня 1985 р. N 429
( 429-85-п ) "Про подальше удосконалення управління
агропромисловим комплексом Української РСР" (ЗП УРСР, 1986 р.,
N 2, ст. 5).
22. Абзац другий підпункту 3 пункту 7 постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 березня 1986 р. N 82 "Питання Міністерства
хлібопродуктів УРСР".
23. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р.
N 365 "Про додаткові заходи по залученню до суспільно корисної
праці незайнятої частини працездатного населення в республіці".
24. Підпункт "а" пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від
25 грудня 1987 р. N 424 "Про перебудову діяльності й
організаційної структури Державного комітету УРСР по статистиці".
25. Постанова ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 12 січня 1988 р. N 8 "Про організацію виконання
постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня
1987 р. N 1457 "Про забезпечення ефективної зайнятості населення,
удосконалення системи працевлаштування і посилення соціальних
гарантій для трудящих".
26. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 липня 1988 р. N 191
( 191-88-п ) "Про створення госпрозрахункових центрів по
працевлаштуванню, перенавчанню і профорієнтації населення та бюро
по працевлаштуванню населення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 7, ст. 35).
27. Пункти 2 і 3 розпорядження Ради Міністрів УРСР від
25 листопада 1988 р. N 513, а також пункт 1 цього розпорядження,
за винятком його застосування до працівників, які переводяться або
переміщуються на іншу роботу безпосередньо в апараті державних
органів, із збереженням дії цього розпорядження щодо працівників,
вивільнених з роботи до 1 липня 1991 р. відповідно до раніше
прийнятих рішень Уряду.
28. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 січня 1989 р.
N 12 ( 12-89-р ).
* * *
Кабінет Міністрів СРСР постановою від 1 липня 1991 р. N 432
( v0432400-91 ) визнав такими, що втратили чинність:
пункт 15 постанови Ради Міністрів СРСР від 13 січня 1960 р.
N 44-16 (останній абзац пункту 12 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1960 р. N 546-33) в частині
поширення дії підпункту "г" пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 28 травня 1957 р. N 595;
пункт 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 лютого
1960 р. N 134-46 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 березня
1960 р. N 398-0053) в частині поширення на вільнонайманий склад
дії підпункту "г" пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 28 травня 1957 р. N 595.


Інші НПА

Постанова КМУ №193-91-п від 10.09.1991 Про створення Чернігівського технологічного інституту Постанова КМУ №189-91-п від 09.09.1991 Про оголошення подяки голові Державного комітету України по легкій промисловості т. Никитенку Г.Г. Постанова КМУ №191-91-п від 07.09.1991 Про відтворення Успенського собору в м. Києві Постанова КМУ №187-91-п від 06.09.1991 Про призначення т. Будзана Б.П. завідуючим Відділом з питань власності і підприємництва Секретаріату Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №188-91-п від 06.09.1991 Про підвищення заробітної плати працівників культури та архівів Постанова КМУ №186-91-п від 06.09.1991 Про часткову зміну структури Секретаріату Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №185-91-п від 03.09.1991 Про начальників відділів і керуючого справами Міністерства економіки України Постанова КМУ №183-91-п від 03.09.1991 Про призначення т. Ткаченка М.М. заступником голови Державного комітету України по оборонній промисловості і машинобудуванню Постанова КМУ №182-91-п від 03.09.1991 Про призначення т. Єханурова Ю.І. завідуючим відділом стратегії розвитку ринкових відносин та підприємництва Державної ради України з питань економічної політики Постанова КМУ №175-91-п від 31.08.1991 Про стипендіальне забезпечення окремих категорій учнівської молоді