Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінпраці № 390/851/457 від 25.11.2005 Про затвердження Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об\'єднань державних підприємств

 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
25.11.2005 N 390/851/457
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2005 р.
за N 1563/11843

 
Про затвердження Типового положення
про виплату матеріальної винагороди
за ефективне управління державним
майном керівникам державних підприємств
та об'єднань державних підприємств

 
На виконання пункту 8 розділу 3 Програми "Власність народу", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2005 року N 413 , та пункту 16 заходів щодо її реалізації Н А К А З У Є М О:
 
1. Затвердити Типове положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств (далі - Типове положення), що додається.
 
2. Центральним органам виконавчої влади, республіканським органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим у місячний термін після внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" розробити та затвердити Положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств, що входять до сфери їх управління, відповідно до Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств.
 
Міністр праці
та соціальної
політики України І.Сахань
Міністр фінансів
України В.Пинзеник
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки
України С.Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України, Міністерства
фінансів України,
Міністерства економіки
України
25.11.2005 N 390/851/457
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2005 р.
за N 1563/11843

 
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про виплату матеріальної винагороди
за ефективне управління державним
майном керівникам державних підприємств
та об'єднань державних підприємств

 
1. Типове положення розроблене з метою посилення матеріальної зацікавленості керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об'єднань державних підприємств у ефективному управлінні державним майном; удосконалення умов оплати праці та збільшення розміру заробітної плати керівників державних підприємств і залучення до роботи на державні підприємства висококваліфікованих та сумлінних керівників.
 
2. Виплата винагороди відповідно до цього Типового положення повинна здійснюватись з урахуванням затвердженого на підприємстві порядку розподілу частини чистого прибутку та у прямій залежності розміру винагороди від приросту прибутку (чистого прибутку), отриманого від провадження господарської діяльності.
 
3. Виплата матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном (далі - винагорода) керівникам державних підприємств (об'єднань державних підприємств) провадиться за результатами виконання основних показників господарської діяльності підприємства (фінансового плану) з метою зацікавлення керівників у ефективному виконанні завдань з управління державним майном, у кінцевих результатах діяльності підприємства та отриманні максимальних прибутків.
 
4. Винагорода встановлюється за виконання таких показників, розмір яких визначається щорічно органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває підприємство (об'єднання державних підприємств):
- зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком;
- підвищення рентабельності підприємства до операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг);
- залучення фінансових інвестицій;
- випереджаюче зростання розміру тарифної ставки робітника І розряду по відношенню до законодавчо встановлених темпів зростання мінімальної заробітної плати на відповідний рік, а також забезпечення зростання середньої заробітної плати робітників;
- зростання прибутку та рентабельності підприємства;
- розширення ринку збуту продукції та послуг підприємства, що забезпечить збільшення обсягів виробництва продукції та надання послуг у порівняних цінах;
- виконання програм соціального розвитку колективу.
 
5. Виплата винагороди не повинна здійснюватись за рахунок зменшення соціальних гарантій працівникам підприємства, визначених у колективному договорі.
 
6. Винагорода встановлюється диференційовано від розміру чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
 
7. Винагорода виплачується один раз на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі даних бухгалтерської та статистичної звітності за погодженням з центральним органом виконавчої влади, республіканським органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим (далі - орган виконавчої влади), у підпорядкуванні якого перебуває підприємство.
 
8. Керівник державного підприємства (об'єднання державних підприємств) у кінці року подає органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває підприємство, звіт про результати виконання показників, передбачених пунктом 4 цього Типового положення, згідно з додатком.
 
9. Розмір винагороди не може перевищувати розміру 10 посадових окладів керівника на момент призначення винагороди.
 
10. У випадку невиконання умов та показників, передбачених у контракті, допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства, наявності заборгованості із заробітної плати працівникам, невиконання наказів та розпоряджень органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває підприємство, погіршення показників роботи підприємства у порівнянні з попереднім періодом винагорода керівнику не виплачується.
 
Начальник управління
організації заробітної
плати Л.І.Колеснікова-Гузевата

Додаток
до пункту 8 Типового
положення про виплату
матеріальної винагороди
за ефективне управління
державним майном керівникам
державних підприємств
та об'єднань державних
підприємств

 
ЗВІТ
директора державного підприємства
(об'єднання державних підприємств)
про результати виконання показників,
передбачених Положенням про виплату
винагороди за ефективне управління
державним майном

Загальні відомості
 

Директор__________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
 

Підприємство______________________________________________________
                     (назва, юридична адреса)
 

Номер контракту та термін його дії________________________________
 

Звітний період____________________________________________________
 

------------------------------------------------------------------

| N  | Найменування  | Одиниці  |   Фактично виконано за звіт    |

|з/п | передбачених  |  виміру  |--------------------------------|

|    |  Положенням   |          | за рік |  % +/- до   |з початку|

|    |  показників   |          |        |передбаченого|  року   |

|----+---------------+----------+--------+-------------+---------|

| 1  |       2       |    3     |    4   |     5       |    6    |

------------------------------------------------------------------

 

Начальник Управління
організації заробітної
плати Л.І.Колеснікова-ГузеватаІнші НПА

Постанова КМУ №510 від 03.09.2014 Про вдосконалення державної політики у сфері регулювання діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією України Указ Президент №921 від 05.12.2014 Про призначення представників від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів Розпорядження Президент №1271 від 05.12.2014 Про уповноваження В. Ягуна на підписання Угоди між Україною та Португальською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом Розпорядження Президент №1270 від 05.12.2014 Про уповноваження В. Ягуна на підписання Угоди між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом Розпорядження Президент №1269 від 05.12.2014 Про уповноваження В. Ягуна на підписання Угоди між Україною та Королівством Бельгія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом Указ Президент №920 від 04.12.2014 Про тимчасове виконання обов’язків Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Указ Президент №912 від 03.12.2014 Про звільнення В. Демчишина з посади Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Розпорядження КМУ №1195 від 08.12.2014 Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії Розпорядження КМУ №1194 від 03.12.2014 Про присвоєння рангів державним службовцям Розпорядження КМУ №1193 від 03.12.2014 Про присвоєння Солодкій Г.Я. четвертого рангу державного службовця