Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мін'юст № 1725/5 від 20.10.2014 Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства юстиції України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2014  № 1725/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2014 р.
за № 1310/26087


Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства юстиції України

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою забезпечення пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства юстиції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства юстиції України (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Алексєєва І.С.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
20.10.2014  № 1725/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2014 р.
за № 1310/26087


ІНСТРУКЦІЯ
з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства юстиції України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює пропускний режим до адміністративних будівель Міністерства юстиції України з метою забезпечення порядку пропускного режиму до службових приміщень працівників Мін’юсту та осіб, які прибули до Мін’юсту за службовою необхідністю.

2. У разі виникнення аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт з персоналом, а також аварійні бригади допускаються до адміністративних будівель Мін’юсту безперешкодно.

ІІ. Порядок здачі/прийняття під охорону службових приміщень адміністративних будівель Мін’юсту

1. Працівники Мін’юсту зобов’язані:

підтримувати службові приміщення і майно, яке в них розміщено, у належному санітарному та технічному стані;

дотримуватись правил техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням і побутовими електроприладами, а також правил пожежної безпеки;

сприяти охороні службових приміщень і майна, що в ньому розміщено, запобігати його руйнуванню або розкраданню.

2. Працівники Мін’юсту отримують ключі від службових приміщень на посту охорони у відповідальної посадової особи підрозділу охорони адміністративних будівель Мін’юсту (далі - підрозділ охорони).

3. Після закінчення робочого дня працівники Мін’юсту, що останніми покидають службові приміщення, перевіряють їх на предмет зачинення вікон, знеструмлення обладнання й побутових, а також освітлювальних приладів. Після зачинення вхідних дверей службового приміщення ключі від приміщення здаються відповідальній посадовій особі підрозділу охорони.

4. Відповідальній посадовій особі підрозділу охорони забороняється видавати ключі від службових приміщень стороннім особам, які не є працівниками Мін’юсту.

ІІІ. Порядок пропускного режиму

1. Вхід до адміністративних будівель Мін’юсту здійснюється лише через пости забезпечення пропускного режиму, обладнані автоматичними системами контролю допуску.

2. До службових приміщень адміністративних будівель Мін’юсту допускаються працівники Мін’юсту за умови пред’явлення працівнику підрозділу охорони службового посвідчення або тимчасової перепустки чи за допомогою магнітної картки.

3. У разі втрати працівником службового посвідчення або тимчасової перепустки він зобов’язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Дублікат службового посвідчення або тимчасової перепустки видається працівникові за письмовим розпорядженням заступника Міністра юстиції України - керівника апарату.

4. Пропуск осіб, що прибули до Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату та заступників Міністра, здійснюється шляхом телефонного зв’язку.

5. До службових приміщень адміністративних будівель Мін’юсту допускаються керівники територіальних органів Мін’юсту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту, за умови пред’явлення працівнику підрозділу охорони службового посвідчення або тимчасової перепустки.

6. До адміністративних будівель Мін’юсту допускаються особи, які прибули за службовою необхідністю, з дозволу керівництва та/або керівників структурних підрозділів Мін’юсту.

7. Працівник охорони робить запис у журналі тимчасового пропуску громадян (додаток), де зазначає прізвище та ініціали особи, що допускається до службового приміщення, реквізити документа, який посвідчує особу, та найменування підприємства, установи або організації, від якої особа прибула, а також прізвище посадової особи, яка дала дозвіл на пропуск, та час входу.

8. Посадова особа, яка дала дозвіл на пропуск до адміністративних будівель Мін’юсту, організовує супровід таких осіб при вході та виході з будівлі і є відповідальною за дотримання ними порядку і правил поведінки в державній установі та своєчасний їх вихід за межі адміністративних будівель Мін’юсту.

9. До адміністративних будівель Мін’юсту пропускаються безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем’єр-міністр України;

Генеральний прокурор України;

віце-прем’єр-міністри України, міністри, Міністр юстиції України та його заступники.

10. Народні депутати діючого скликання відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України» та працівники прокуратури України відповідно до статті 20 Закону України «Про прокуратуру» пропускаються до адміністративних будівель Мін’юсту при пред’явленні посвідчення народного депутата України та за службовими посвідченнями відповідно.

11. Пропуск до адміністративних будівель Мін’юсту посадових осіб органів державної влади здійснюється у присутності представника Міністерства з дозволу Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату та заступників Міністра або керівників структурних підрозділів.

12. Пропуск іноземців до адміністративних будівель Мін’юсту здійснюється у присутності відповідальної за прийом громадян особи за затвердженим списком, копія якого надається працівнику підрозділу охорони.

13. Співробітники фельд’єгерського зв’язку і спецзв’язку, представники інших відомств, що доставляють секретну кореспонденцію, під час виконання своїх службових обов’язків пропускаються до адміністративних будівель Мін’юсту при пред’явленні службового посвідчення і реєстру на доставку секретної документації до Мін’юсту.

14. Пропуск до адміністративних будівель Мін’юсту осіб, що прибули на нараду та інші заходи, здійснюється лише на підставі списків, затверджених Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату або заступниками Міністра, які проводять відповідні заходи. Копія зазначених списків в обов’язковому порядку надається працівникам підрозділу охорони, що здійснюють пропускний режим до адміністративних будівель Мін’юсту.

15. Пропуск осіб для виконання господарських та будівельних робіт в адміністративних будинках Мін’юсту здійснюється за окремим списком, затвердженим заступником Міністра - керівником апарату. Ці особи супроводжуються працівником структурного підрозділу, який відповідає за проведення зазначених робіт.

16. До адміністративних будівель Мін’юсту забороняється пропуск осіб:

зі зброєю (за винятком працівників фельд’єгерського та спеціального зв’язку і Управління державної охорони України, які прибувають для доставки документів або здійснюють охорону посадових осіб згідно з чинним законодавством), боєприпасами, вибуховими речовинами;

з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва та/або керівників структурних підрозділів Мін’юсту;

з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними речовинами, засобами, що можуть використовуватись для вчинення актів технологічного тероризму;

у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння;

з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 х 40 х 20 сантиметрів), крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва та/або керівників структурних підрозділів Мін’юсту;

з гучномовцями, плакатами, транспарантами;

з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя і здоров’я предметами;

з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

ІV. Порядок винесення (вивезення), внесення (ввезення) матеріальних цінностей з/до адміністративних будівель Мін’юсту

1. Матеріальні цінності, які знаходяться в адміністративних будівлях Мін’юсту, виносяться (вивозяться) або вносяться (ввозяться) з/до адміністративних будівель Мін’юсту з дозволу керівництва Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення за погодженням із заступником Міністра - керівником апарату.

2. Дозволяється вхід (вихід) з/до адміністративних будівель Мін’юсту з особистими речами (валізи, жіночі сумки тощо) за умови відсутності в них речей, зазначених у пункті 16 розділу ІІІ цієї Інструкції.

3. Винесення (вивезення) або внесення (ввезення) матеріальних цінностей (майна) з/до адміністративних будівель Мін’юсту, які належать іншим підприємствам, установам, організаціям, що проводять роботи (ремонтні, будівельні тощо), здійснюються у супроводі працівника структурного підрозділу, відповідального за проведення зазначених робіт.

4. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території адміністративних будівель Мін’юсту здійснюється під наглядом відповідальної посадової особи підрозділу охорони.

V. Порядок в’їзду (виїзду) автотранспорту на територію (з території) адміністративних будівель Мін’юсту

1. На територію (з території) адміністративних будівель Мін’юсту мають право в’їжджати (виїжджати) службові автомобілі Мін’юсту.

2. В’їзд (виїзд) у разі потреби на територію (з території) адміністративних будівель Мін’юсту автомобілів інших підприємств, організацій, установ здійснюється з дозволу керівництва Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення за погодженням із заступником Міністра - керівником апарату.

3. В’їзд на територію (виїзд з території) адміністративних будівель Мін’юсту особистого автотранспорту дозволяється за умови включення його до відповідного списку, затвердженого заступником Міністра - керівником апарату.

VІ. Підтримання належного громадського порядку біля входу (в’їзду) до адміністративних будівель Мін’юсту

Підтримання належного громадського порядку біля входу (в’їзду) до адміністративних будівель Мін’юсту та забезпечення під’їзду до нього службових автомобілів покладаються на працівників підрозділу охорони.

Директор
Департаменту організаційного
та ресурсного забезпеченняС.І. Мудрий

Додаток
до Інструкції з організації пропускного
режиму до адміністративних будівель
Міністерства юстиції України
(пункт 7 розділу ІІІ)


ЖУРНАЛ
обліку тимчасового пропуску до адміністративних будівель Міністерства юстиції України

Дата

Прізвище та ініціали відвідувачів, які пропускаються до адмінбудинку

Назва та реквізити документа, який засвідчує особу відвідувача

Найменування підприємства, установи, організації, звідки прибув відвідувач

Прізвище та ініціали керівника, який дав дозвіл на пропуск, та працівника, що супроводжує відвідувача

Час пропуску до адміністративних будівель

1

2

3

4

5

6

 Інші НПА

Рішення ФГВФО №104 від 29.09.2014 Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами Рішення ФГВФО №94 від 18.09.2014 Про внесення змін до Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому банку Постанова Центрвиборчком №1507 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1506 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1505 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1504 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноваженої особи Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" в одномандатному виборчому окрузі № 184 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1503 від 07.10.2014 Про скасування реєстрації та реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії \"Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1431 від 03.10.2014 Про скасування реєстрації та реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії \"Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1408 від 01.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Комуністичної партії України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1407 від 01.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії \"Єдина Країна\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року