Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Лист НБУ № 12-111/46867 від 22.08.2014 Про оподаткування процентних доходів фізичних осіб

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент бухгалтерського обліку

ЛИСТ

22.08.2014  № 12-111/46867

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України


Про оподаткування процентних доходів фізичних осіб

У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів" (№ 1588 від 04.07.2014) та численними запитами банків України, пов'язаними з відображенням в бухгалтерському обліку окремих операцій, надаємо такі роз'яснення.

1. Стосовно обліку утриманого податку на доходи фізичних осіб у вигляді процентів (далі - податок)

Відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) банк виконує функції податкового агента під час нарахування на користь фізичних осіб процентів на суми вкладних (депозитних), поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, крім поточних рахунків, на які на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат.

З огляду на те, що податок до бюджету сплачується в гривні, банк має перерахувати суму податку, утриманого з нарахованих процентів в іноземній валюті, в гривні. Згідно з пунктом 164.4 статті 164 Кодексу під час нарахування (отримання) доходів в іноземній валюті такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України (офіційний курс гривні до іноземних валют), що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Нарахування процентів банк здійснює з періодичністю, визначеною обліковою політикою, але не рідше ніж 1 раз на місяць.

На дату нарахування таких доходів банк утримує податок з суми нарахованих процентів та зараховує його на балансовий рахунок 3622 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток" для подальшого перерахування загальною сумою за податковий (звітний) місяць в установлені строки.

2. Щодо операцій, пов'язаних з купівлею та продажем іноземної валюти

Під час утримання податку з суми нарахованих в іноземній валюті процентів уповноважений банк здійснює операцію з купівлі іноземної валюти за гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют.

Згідно зі статтею 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" об'єктом оподаткування збором на обов'язкове державне пенсійне страхування є сума операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі.

Отже, у цьому разі уповноважений банк виступатиме покупцем іноземної валюти та відповідно до вимог законодавства має сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

3. Стосовно повернення банком надлишково утриманої суми податку у разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) в іноземній валюті, якщо умовами цього договору передбачено перерахунок процентів за нижчою ставкою

Банк як податковий агент, керуючись вимогами пункту 164.4 статті 164 Кодексу, розраховує та сплачує податок до бюджету в гривні.

Відповідно, у разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) в іноземній валюті та перерахунку процентів за нижчою ставкою повернення надмірно утриманих сум податку з процентних доходів здійснюється також у гривні.

Заступник Голови

В.І. РичаківськаІнші НПА

Закон України ВРУ №1588-VII від 04.07.2014 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів Постанова КМУ №411 від 03.09.2014 Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Наказ Держспецзв'язку №57 від 14.04.2008 Про затвердження Інструкції про порядок виплати польового забезпечення особовому складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Наказ Держспецзв'язку №446 від 19.08.2013 Про затвердження Порядку відшкодування ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України витрат, пов’язаних із проїздом для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку Наказ Держспецзв'язку №345 від 15.07.2014 Про затвердження Порядку виплати винагороди за безпосередню участь в антитерористичних операціях особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Рішення НКЦПФР №1414 від 06.08.2013 Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів Указ Президент №891 від 24.11.2014 Про звільнення А. Левуса з посади заступника Голови Служби безпеки України Постанова Центрвиборчком №1877 від 17.10.2014 Про запит на інформацію Бондаря Д.В., Пелеха В.Ю., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 14 жовтня 2014 року за № 21-17-35110 Постанова Центрвиборчком №1876 від 17.10.2014 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 10 жовтня 2014 року № 1630 Постанова Центрвиборчком №1875 від 17.10.2014 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Національного Демократичного Інституту на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року