Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ УДО України № 210 від 27.05.2011 Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування

 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
27.05.2011 N 210
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2011 р.
за N 700/19438

 
Про затвердження Порядку забезпечення
безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється
державна охорона у місцях
постійного та тимчасового перебування
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони N 255 від 28.04.2015 }

 
Відповідно до статей 11 - 15 і 18 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Порядок забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування, що додається.
 
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 17.03.2006 N 78 "Про порядок забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.03.2006 за N 358/12232.
 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
4. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної охорони України.
 
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
Начальник Управління
генерал-майор І.О.Калінін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління державної
охорони України
27.05.2011 N 210
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2011 р.
за N 700/19438

 
ПОРЯДОК
забезпечення безпеки посадових осіб,
щодо яких здійснюється державна охорона
у місцях постійного та тимчасового перебування

 
1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статей 11 - 15 і 18 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" , з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.
 
2. Цим Порядком визначаються режим та здійснення контролю на безпеку транспортних засобів, вантажу й інших речей, а також особистого контролю на безпеку громадян під час проведення охоронних заходів військовослужбовцями Управління державної охорони України (далі - УДО України).
 
3. Цей Порядок є обов'язковим для виконання підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.
 
4. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
безпека особи, щодо якої здійснюється державна охорона, - захищеність особи, щодо якої здійснюється державна охорона, від посягань, процесів та явищ природного, техногенного та іншого характеру, що загрожують її життю, здоров'ю й іншим життєво важливим інтересам, пов'язаних з виконанням цією особою посадових повноважень, її суспільної діяльності;
безпека об'єкта - захищеність об'єкта, щодо якого здійснюється державна охорона, від посягань, процесів та явищ природного, техногенного та іншого характеру, що загрожують безпеці осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, або нормальному функціонуванню державних органів та інших організацій, розташованих на території цього об'єкта;
заборонені для пронесення (провезення) речі - зброя, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, отруйні, радіаційні й легкозаймисті речовини, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров'я предмети (колюче-ріжучі тощо) і речовини, які можуть бути використані для вчинення диверсійно-терористичного акту, посягання на честь та гідність посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, виклику масових заходів, які порушують громадський порядок та можуть призвести до непередбачених наслідків, або речі, які викликають підозру, тощо;
евакуація транспортних засобів - заходи з переміщення транспортних засобів;
контроль на безпеку - заходи щодо запобігання пронесенню (провезенню) до режимної території заборонених речей та їх розміщення в ній;
місця постійного перебування - об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" та актів Президента України;
місця тимчасового перебування - територія (або її частина) підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремі будівлі, ділянки місцевості, акваторії, траси проїзду, транспортні засоби, де тимчасово перебувають (або перебуватимуть) посадові особи, щодо яких здійснюється державна охорона;
об'єкти охорони:
особи, щодо яких здійснюється державна охорона;
будівлі, споруди та прилеглі до них території й акваторії, визначені згідно із Законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" . До об'єктів охорони належать ділянки місцевості, площі, вулиці, будівлі й споруди, траси проїзду, транспортні засоби, де тимчасово перебувають особи, щодо яких здійснюється державна охорона, у тому числі під час проведення міжнародних, масових, суспільно-політичних й інших заходів;
огляд - технологічний процес контролю на безпеку, у тому числі із застосуванням спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей;
оперативно-технічний контроль - діяльність, направлена на виявлення загроз життю й здоров'ю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, яка здійснюється за допомогою технічних засобів;
охорона - узгоджені за ціллю, місцем та часом безперервні дії військовослужбовців УДО України та співробітників інших правоохоронних органів, які здійснюються з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;
охоронний захід - комплекс заходів з метою забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, в місцях їх постійного та тимчасового перебування, а також під час пересування;
перевірка документів - дослідження військовослужбовцями УДО України паспортного та інших документів фізичних осіб, які допускаються на режимну територію або перебувають на ній, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі, а також дослідження документів, що стосуються транспортних засобів, вантажів;
пост охорони (пост оперативного наряду) - усе доручене майно для охорони та оборони військовослужбовцю УДО України, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки. До постів також належать об'єкти та ділянки місцевості, що їх охороняють військовослужбовці УДО України, на яких установлено технічні засоби охорони або є вартові (службові) собаки;
режим - сукупність правил, що визначають відповідний порядок проходу, перебування та поведінку громадян, проїзду транспортних засобів, руху безпілотних повітряних суден, пронесення й провезення речей у місця постійного та тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, а також заходи щодо реалізації зазначених правил; { Абзац вісімнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони N 255 від 28.04.2015 }
режимна територія - місця постійного та тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, де встановлюється та підтримується відповідний режим;
речі - майно фізичних та юридичних осіб;
спеціальний режим - додаткові заходи з обмеження допуску та перебування на режимній території, пов'язані з посиленням вимог до контролю на безпеку;
спеціальний транспортний засіб - наземний, водний, повітряний механічний пристрій, призначений для перевезення посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;
траса проїзду - визначена ділянка місцевості за маршрутом руху спеціального транспортного засобу з посадовою особою, щодо якої здійснюється державна охорона.
 
5. У місцях постійного перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, керівниками органів, установ і організацій, які їм підпорядковуються, розробляються і погоджуються з УДО України інструкції, згідно з якими у цих місцях встановлюється режим.
 
6. У місцях тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, режим установлюється УДО України.
 
7. Режим запроваджується з метою запобігання:
проникненню на об'єкти охорони (режимну територію) сторонніх осіб;
відвідуванню особами всупереч встановленим правилам об'єктів охорони (режимної території);
пронесенню (провезенню) до режимної території заборонених речей та їх розміщення в ній.
 
8. Для підтримання встановленого режиму на об'єкті охорони (режимній території) призначаються пости охорони, які в разі необхідності обладнуються технічними засобами охорони та контролю на безпеку, засобами зв'язку тощо.
 
9. Під час здійснення державної охорони військовослужбовцями УДО України визначається режимна територія.
 
На режимній території може встановлюватися спеціальний режим.
 
Спеціальний режим встановлюється у разі:
наявної інформації щодо можливості вчинення диверсійного або терористичного акту;
наявної інформації щодо загрози життю та здоров'ю посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
масових порушень громадського порядку;
на період введення надзвичайного та військового стану.
 
На режимній території в разі встановлення спеціального режиму вводяться додаткові обмеження прав у вигляді контролю на безпеку усіх громадян.
 
10. Місця постійного та тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, повинні відповідати протипожежним, санітарно-гігієнічним, екологічним, радіаційним, протиепідемічним, побутовим та іншим вимогам, за дотримання яких відповідають посадові особи, у користуванні яких ці місця перебувають. Контроль за дотриманням зазначених вимог має право здійснювати УДО України. З цією метою відповідні посадові особи, у користуванні яких перебувають зазначені місця, надають до УДО України необхідні відомості для здійснення державної охорони.
 
11. Допуск громадян у місця постійного та тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, проводиться після проходження такими громадянами контролю на безпеку.
 
12. Забороняється допуск громадян до режимних територій:
у стані сп'яніння (алкогольного чи наркотичного), у вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль;
з тваринами, окрім випадків, коли це неспеціалізований захід (виставки тварин тощо).
 
13. На вході до режимних територій обладнуються пункти пропуску (пости охорони) для проведення контролю на безпеку.
 
14. Контроль на безпеку в місцях постійного та тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, запроваджується для запобігання доставці до режимної території та наявності в ній заборонених для пронесення (провезення) речей. Перелік таких речей може змінюватись та доповнюватись за обґрунтованим рішенням УДО України для кожного охоронного заходу окремо залежно від умов його проведення.
 
15. Контроль на безпеку проходять громадяни, які допускаються до режимної території, у зв'язку з чим вони зобов'язані подати для огляду всі речі, що проносяться (провозяться) ними на цю територію. Огляд громадян проводиться в межах, достатніх для виявлення заборонених до пронесення (провезення) речей. Від контролю на безпеку звільняються посадові особи, щодо яких здійснюється державна охорона, народні депутати України, дипломатичні агенти (глава представництва або член дипломатичного персоналу представництва, особи, які мають дипломатичний ранг) під час вчинення ними офіційних дій, інші особи, яким у законному порядку надано право на безперешкодний прохід. При цьому у зазначених осіб (за винятком посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона) перевіряються документи, що підтверджують обіймання ними саме тих посад, які надають право безперешкодного проходу. Для інших осіб контроль на безпеку є обов'язковим.
 
16. Контроль на безпеку здійснюється військовослужбовцями УДО України або військовослужбовцями й працівниками правоохоронних та інших державних органів, якщо вони залучені УДО України для виконання цих завдань, згідно з чинним законодавством.
 
Огляд речей здійснюється в присутності їх власників (чи відповідальних за ці речі осіб).
 
У разі виявлення в режимній території будь-яких речей, належність яких невідома (у тому числі залишених), вони оглядаються за відсутності їх власника або користувача.
 
17. Особи, окрім визначених у пункті 15 цього Порядку, які мають при собі заборонені для пронесення (провезення) речі або ухиляються від контролю на безпеку й відмовляються подати для огляду речі, що ними проносяться (провозяться), до режимної території не допускаються незалежно від наявності в них відповідних документів (посвідчень, перепусток, запрошень, квитків тощо).
 
Виявлені заборонені для пронесення (провезення) речі можуть бути прийнятими УДО України або адміністрацією об'єкта на тимчасове (на період проведення охоронного заходу) зберігання.
 
18. У разі незаконного проникнення або намагання проникнути до режимної території, скоєння особою злочину чи адміністративного правопорушення, порушення встановленого режиму, виявлення в особи вогнепальної зброї, спеціальних засобів та інших речей, на зберігання (носіння) яких потрібний відповідний дозвіл, а він відсутній або недійсний, військовослужбовці УДО України мають право затримувати таких осіб з подальшою передачею їх відповідним правоохоронним органам.
 
19. Військовослужбовці УДО України під час виконання завдань із забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях їх постійного та тимчасового перебування, мають право:
вимагати від громадян України, іноземців та осіб без громадянства додержання режиму, встановленого на об'єктах охорони (режимній території);
тимчасово затримувати осіб, які, порушуючи встановлений режим, проникли чи намагаються проникнути на об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, або до режимної території; здійснили або здійснюють правопорушення в місцях постійного чи тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона; не виконують законних вимог військовослужбовців УДО України; перевіряти у них документи, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд речей, які є при них, транспортних засобів, на яких вони прибули, й передавати їх іншим правоохоронним органам;
спільно з відповідними підрозділами міліції тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом;
не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх;
використовувати транспортні засоби, що належать органам державної влади України, підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам іноземних держав і міжнародним організаціям, а також спеціального призначення), для запобігання злочинам, переслідування й затримання осіб, що підозрюються у вчиненні злочину, доставлення осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, в лікувальні заклади, а також для проїзду до місця події з наступним відшкодуванням у встановленому порядку збитків, завданих власникам цих транспортних засобів;
у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, заходити в житлові та інші приміщення, що належать громадянам, на територію і в приміщення державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з наступним повідомленням про це прокурора протягом 24 годин;
перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їх згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення державної охорони;
використовувати під час проведення охоронних заходів засоби зв'язку, що належать державним органам, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності з наступним відшкодуванням у встановленому порядку збитків;
проводити кіно-, фотозйомку, аудіо- і відеозапис на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, а також під час проведення охоронних заходів у місцях тимчасового перебування;
здійснювати на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, на режимних територіях та на трасах проїзду оперативно-технічний, протипожежний, санітарно-гігієнічний, екологічний, радіаційний і протиепідемічний контроль та контроль за станом технічного захисту інформації, візуальний контроль повітряного руху, вживати заходів щодо усунення виявлених порушень, з'ясовувати причини, що призвели до їх вчинення; { Абзац одинадцятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони N 255 від 28.04.2015 }
проводити радіомоніторинг та радіоконтроль за використанням радіочастотного ресурсу УДО України;
використовувати форму одягу та документи, які зашифровують особу чи належність військовослужбовців і транспортних засобів УДО України;
застосовувати заходи фізичного впливу, зберігати, носити й застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби на підставі й у порядку, передбачених Законом України "Про міліцію" (зі змінами), провозити зброю та спеціальні засоби в усіх видах транспорту.
 
20. З метою дотримання вимог статті 32 Конституції України військовослужбовці УДО України можуть обмежувати на режимній території кіно-, фотозйомку, аудіо- і відеозапис.
 
21. УДО України з метою запобігання протиправним посяганням на посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, у місцях їх постійного та тимчасового перебування, їх виявлення та припинення може:
здійснювати організацію заходів щодо евакуації транспортних засобів, які становлять загрозу об'єктам та посадовим особам, щодо яких здійснюється державна охорона;
порушувати питання про тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) на час проведення охоронних заходів;
виявляти причини та умови, що створюють загрозу для забезпечення безпеки посадових осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, вживати в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення, надсилати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо усунення виявлених причин і умов;
здійснювати контрольно-наглядові функції щодо технічних засобів охорони та контролю на безпеку на об'єктах постійного та тимчасового перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та перевіряти їх функціональне призначення.
 
22. Військовослужбовці УДО України мають право застосовувати спеціальні й транспортні засоби, а також використовувати службових собак у таких випадках:
для захисту посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;
для відбиття нападу на об'єкти охорони (режимну територію), прилеглі до них будівлі, приміщення, споруди й транспортні засоби незалежно від їх належності або їх звільнення у разі захоплення;
для затримання й доставки в міліцію або інші правоохоронні органи осіб, які вчинили правопорушення, якщо зазначені вище особи чинять опір військовослужбовцям УДО України або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;
для припинення опору військовослужбовцям УДО України та іншим особам, які виконують свої службові обов'язки.
 
Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення й особи правопорушника.
 
23. Військовослужбовці УДО України під час виконання завдань із забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях їх постійного та тимчасового перебування, мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:
для захисту посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та інших громадян від нападу, що загрожує їх життю й здоров'ю, а також звільнення заручників;
для відбиття нападу на військовослужбовця УДО України, якщо його життю або здоров'ю загрожує небезпека;
у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами й засобами неможливо припинити цю спробу;
для відбиття нападу на об'єкти охорони, спеціальні транспортні засоби, жилі приміщення громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;
для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;
для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю й здоров'ю посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та/або військовослужбовця УДО України;
для зупинки транспортного засобу, безпілотного повітряного судна шляхом його пошкодження у разі загрози життю чи здоров’ю посадовій особі, щодо якої здійснюється державна охорона, громадян або військовослужбовця УДО України. { Абзац восьмий пункту 23 в редакції Наказу Управління державної охорони N 255 від 28.04.2015 }
 
Забороняється застосовувати й використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.
 
Військовослужбовець УДО України має право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю й здоров'ю посадової особи, щодо якої здійснюється державна охорона, громадян або військовослужбовця УДО України.
 
Військовослужбовець УДО України має право оголити вогнепальну зброю й привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких військовослужбовець УДО України запідозрив у скоєнні злочинів чи правопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих осіб військовослужбовець УДО України може привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування.
 
Спроба особи, яку затримує військовослужбовець УДО України із вогнепальною зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутись до зброї дають військовослужбовцю УДО України право застосувати вогнепальну зброю.
 
Застосуванню зброї повинно передувати попередження про намір її використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження зброя може застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю посадової особи, щодо якої здійснюється державна охорона, громадян або військовослужбовця УДО України.
 
24. Під час виконання службових обов'язків військовослужбовець УДО України є особою недоторканною. Недоторканність полягає:
в особливій охороні законом його прав і особистої гідності;
у підпорядкуванні його чітко визначеним особам - прямим та безпосереднім начальникам;
в обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги військовослужбовця, які визначені його службовими обов'язками;
у наданні йому права у передбачених законом випадках застосовувати зброю та інші спеціальні засоби.
 
Ніхто, крім прямих начальників, не має права втручатися в службову діяльність військовослужбовців УДО України. За перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, образу честі та гідності, вчинення опору, погрозу або насильство щодо військовослужбовців УДО України, посягання на їх життя, здоров'я й майно у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків настає відповідальність згідно із законами України.
 
Під час виконання військовослужбовцем УДО України службових обов'язків не допускається його адміністративне затримання, а також особистий огляд чи огляд речей, що є при ньому, транспортних засобів, які він використовує, без уповноваженого представника УДО України, крім випадків вчинення злочину цим військовослужбовцем.
 
25. Законні вимоги військовослужбовців УДО України при виконанні ними службових обов'язків є обов'язковими для виконання громадянами та посадовими особами.
 
26. Рішення або дії посадових осіб, уповноважених здійснювати державну охорону, можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.
 
Начальник Служби
юридичного забезпечення
Управління державної
охорони України
підполковник юстиції Д.В.Сич


Інші НПА

Постанова ВРУ №478 від 21.05.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України Про Митний тариф України щодо скасування ввізного мита на електромобілі Постанова ВРУ №479 від 21.05.2015 Про обрання суддів Закон України ВРУ №482 від 22.05.2015 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов’язаннями Постанова ВРУ №474 від 21.05.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про Державне бюро розслідувань Закон України ВРУ №475 від 21.05.2015 Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи Постанова ВРУ №477 від 21.05.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами Постанова ВРУ №471 від 21.05.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про Національну поліцію Постанова ВРУ №473 від 21.05.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху Постанова ВРУ №456 від 20.05.2015 Про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Постанова ВРУ №458 від 20.05.2015 Про зміну і встановлення меж Артемівського району Донецької області