Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 23 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про господарські товариства
Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові особи

Управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.

Посадовими особами органів управління товариства є фізичні особи - голова та члени виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.
{ Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 769/97-ВР від 23.12.97; в редакції Закону N 191-VIII ( 191-19 ) від 12.02.2015 }

Посадовими особами органів управління товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, нотаріуси, депутати місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній основі, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, а також посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, крім випадків, коли державні службовці здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в наглядовій раді товариства або ревізійній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих товариств, які здійснюють цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, одержання неправомірної вигоди та інші корисливі злочини, не можуть займати у товариствах керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.
{ Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами N 769/97-ВР від 23.12.97, N 622-XIV ( 622-14 ) від 05.05.99, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004, N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005, N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010, N 221-VII (221-18 ) від 18.04.2013 }

Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та установчими документами товариства.
{ Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 769/97-ВР від 23.12.97 }


Стаття 1 ...19 21 23 24 25 ...83

Перейти до статті