Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про господарські товариства
Стаття 4. Установчі документи товариства

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство - засновницького договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 82/95-ВР від 02.03.95, N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок підписання установчих документів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.
{ Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3095-III ( 3095-14 ) від 07.03.2002, N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015, N 1666-VIII ( 1666-19 ) від 06.10.2016 }

Установчі документи повинні також містити відомості, передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 цього Закону.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.

Господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
{ Статтю 4 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011

Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.
{ Статтю 4 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3262-VI ( 3262-17 ) від 21.04.2011


Стаття 1 2 3 4 5 6 ...83

Перейти до статті