Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 34 ЗУ Про комітети Верховної Ради України від 04.04.1995 № 116/95-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про комітети Верховної Ради України
Стаття 34. Голова та заступник голови комітету

1. Голова комітету організовує роботу комітету.

2. Голова комітету:

1) вносить пропозиції на засідання комітету щодо розподілу обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками) голови комітету;

2) забезпечує складання плану роботи комітету;

3) забезпечує виконання плану-графіка робіт над законопроектами та проектами інших актів Верховної Ради України, щодо яких комітет визначено головним;

4) головує на засіданнях комітету;

5) організовує повідомлення членів комітету про проведення засідання комітету та його порядок денний;

6) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі комітету та робочих груп;

7) підписує акти, прийняті комітетом, та протоколи засідань комітету;

8) представляє комітет у відносинах з Головою та заступниками Голови Верховної Ради України, іншими комітетами Верховної Ради України, державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами парламентів іноземних держав та міжнародними організаціями;

9) організовує виконання рішень комітету та інформує членів комітету про хід їх виконання;

10) організовує підготовку звіту про роботу комітету;

11) доповідає Верховній Раді України про роботу комітету, інформує Погоджувальну раду депутатських фракцій Верховної Ради України про позицію комітету щодо питань, розглянутих на його засіданнях;

12) організовує взаємодію роботи комітету з підрозділами Апарату Верховної Ради України;

13) дає доручення з організаційних питань першому заступнику, заступнику (заступникам) голови комітету, головам підкомітетів, секретарю комітету;

14) забезпечує загальне керівництво секретаріатом комітету;

15) інформує членів комітету про офіційні документи, листи, що надійшли до комітету, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комітету;

16) інформує щомісячно відповідні фракції у Верховній Раді України про відсутність їх членів на засіданнях комітету без поважних причин;

17) веде прийом громадян за дорученням Голови Верховної Ради України відповідно до встановленого графіка;

18) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, Регламентом Верховної Ради України, рішеннями Верховної Ради України та розпорядженнями Голови Верховної Ради України.

3. Голова комітету наприкінці терміну скликання Верховної Ради України забезпечує підготовку і передачу Голові Верховної Ради України:

1) супровідних записок з даними про виконану роботу та стан підготовки щодо кожного законопроекту;

2) переліку законопроектів, з яких комітет було визначено головним і розгляд яких не було завершено;

3) документів щодо внесених законопроектів і прийнятих законів.

4. У комітеті, який налічує у своєму складі не більше десяти осіб, обирається один заступник голови комітету, у комітеті, який налічує від одинадцяти до двадцяти осіб, - перший заступник і заступник голови комітету, а в комітеті з чисельністю від двадцяти однієї особи і більше - перший заступник і два заступники голови комітету. Відхилення від цих вимог допускається при формуванні складу комітетів відповідно до статті 16 Регламенту Верховної Ради Україниу межах коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України.


Стаття 1 ...33 33‑1 34 35 36 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті