Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про оренду державного та комунального майна
Стаття 1. Завдання Закону

1. Цей Закон регулює:
організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств, установ та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі - підприємства), їх структурних підрозділів та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності; { Абзац другий частини першої статті 1 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності. { Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 }

{ Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 }

2. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук".
{ Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3065-III від 07.02.2002, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1911-IV від 29.06.2004 }

3. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також за спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, підпорядкованими йому регіональними органами та територіальними підрозділами, закладами та установами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які ведуть його облік у спеціальному порядку, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України".
{ Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 1083-XIV від 21.09.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 879-VI від 15.01.2009 }

4. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, що належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам, що є засновниками наукового парку, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про наукові парки".
{ Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 1563-VI від 25.06.2009 }

5. Оренда майна інших форм власності може регулюватися положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законодавством та договором оренди.

{ Абзац другий частини п'ятої статті 1 виключено на підставі Закону N 3269-VI від 21.04.2011 }

6. Відносини оренди об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності".
{ Статтю 1 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2624-VI від 21.10.2010 }

7. Відносини оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності".
{ Статтю 1 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3687-VI від 08.07.2011 }

8. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна державних підприємств, у тому числі казенних підприємств, оборонно-промислового комплексу, які включені до складу Державного концерну "Укроборонпром", регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку".
{ Статтю 1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 5213-VI від 06.09.2012 }

8. Відносини оренди об’єктів портової інфраструктури, що перебувають у державній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про морські порти України".
{ Статтю 1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 4709-VI від 17.05.2012 }

9. Відносини користування державним майном, створеним або придбаним інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, після переходу прав власності на таке майно до держави регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
{ Статтю 1 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 5406-VI від 02.10.2012 }

10. Відносини користування приватним партнером державним, комунальним майном та майном, що належить Автономній Республіці Крим, створеним або придбаним цим приватним партнером на виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, після переходу права власності на таке майно до держави, територіальної громади чи Автономної Республіки Крим регулюються Законом України "Про державно-приватне партнерство". { Статтю 1 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 817-VIII від 24.11.2015 }


Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті