Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 53 ЗУ Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень від 02.06.2016 № 1403-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
Стаття 53. З’їзд приватних виконавців України

1. Вищим органом самоврядування приватних виконавців є з’їзд приватних виконавців України.

 

2. Приватних виконавців на з’їзді приватних виконавців України представляють делегати, які є членами рад приватних виконавців регіонів.

 

3. З’їзд приватних виконавців України скликається Радою приватних виконавців України не рідше одного разу на два роки.

 

4. З’їзд приватних виконавців України також може бути скликано на вимогу Міністерства юстиції України або не менше 10 відсотків загальної кількості членів Асоціації приватних виконавців України, або не менше однієї третини рад приватних виконавців регіонів.

 

Рада приватних виконавців України зобов’язана скликати та організувати проведення з’їзду приватних виконавців України протягом 30 днів з дня отримання вимоги про скликання з’їзду приватних виконавців України.

 

5. Про день, час і місце початку роботи з’їзду приватних виконавців України та про питання, що виносяться на обговорення, Рада приватних виконавців України повідомляє всіх членів рад приватних виконавців регіонів не пізніш як за 14 днів до дня початку роботи з’їзду, а також розміщує цю інформацію на веб-сайті Асоціації приватних виконавців України.

 

6. З’їзд приватних виконавців України є правомочним, якщо у його роботі беруть участь більше половини делегатів, які представляють більшість рад приватних виконавців регіонів.

 

7. З’їзд приватних виконавців України:

 

1) обирає Голову та заступників Голови Ради приватних виконавців України і достроково відкликає їх з посад;

 

2) затверджує статут Асоціації приватних виконавців України та вносить зміни до нього;

 

3) затверджує Кодекс професійної етики приватних виконавців;

 

4) утворює Раду приватних виконавців України та ревізійну комісію;

 

5) призначає чотирьох членів Кваліфікаційної комісії та чотирьох членів Дисциплінарної комісії;

 

6) затверджує Положення про Раду приватних виконавців України, Положення про ревізійну комісію;

 

7) розглядає та затверджує звіти Ради приватних виконавців України, висновки ревізійної комісії та звіти інших органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;

 

8) затверджує кошториси Асоціації приватних виконавців України, її органів, а також звіти про їх виконання;

 

9) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

 

8. Рішення з’їзду приватних виконавців України приймаються шляхом голосування більшістю голосів делегатів, які беруть участь у з’їзді.


Стаття 1 ...51 52 53 54 55 Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті