Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 54 ЗУ Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень від 02.06.2016 № 1403-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
Стаття 54. Рада приватних виконавців України

1. У період між з’їздами приватних виконавців України функції самоврядування приватних виконавців здійснює Рада приватних виконавців України.

 

Повноваження і порядок роботи Ради приватних виконавців України визначаються цим Законом та Положенням про Раду приватних виконавців України, що затверджується з’їздом приватних виконавців України.

 

Рада приватних виконавців України підконтрольна і підзвітна з’їзду приватних виконавців України.

 

2. До складу Ради приватних виконавців України входять за посадою голови рад приватних виконавців регіонів та Голова і два заступники Голови Ради приватних виконавців України, які обираються з’їздом приватних виконавців України шляхом рейтингового таємного голосування, список претендентів яких формується в єдиному бюлетені.

 

Секретар Ради приватних виконавців України обирається Радою приватних виконавців України із складу членів Ради приватних виконавців України.

 

3. Строк повноважень Голови, заступників Голови, секретаря і членів Ради приватних виконавців України становить три роки. Одна й та сама особа не може бути Головою, заступником Голови, секретарем або членом Ради приватних виконавців України більш як два строки поспіль.

 

4. Голові, заступникам Голови Ради приватних виконавців України з’їздом приватних виконавців України або двома третинами голосів членів Ради приватних виконавців України може бути висловлено недовіру.

 

Оголошення недовіри Голові або заступникам Голови Ради приватних виконавців України має наслідком їх переобрання.

 

Секретар Ради приватних виконавців України може бути достроково відкликаний з посади за рішенням Ради приватних виконавців України.

 

5. Рада приватних виконавців України:

 

1) формує порядок денний, скликає та забезпечує проведення з’їзду приватних виконавців України;

 

2) забезпечує виконання рішень з’їзду приватних виконавців України;

 

3) затверджує положення про з’їзд приватних виконавців регіону, раду приватних виконавців регіону та інші регіональні органи у разі їх утворення Асоціацією приватних виконавців України;

 

4) забезпечує діяльність органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;

 

5) встановлює розмір та порядок сплати членських внесків Асоціації приватних виконавців України;

 

6) бере участь у розробленні та погоджує проекти нормативно-правових актів, визначені цим Законом;

 

7) приймає рішення про внесення Міністерству юстиції України клопотання про зупинення діяльності приватного виконавця у випадках, передбачених цим Законом;

 

8) приймає рішення про внесення до Дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;

 

9) сприяє діяльності рад приватних виконавців регіонів, координує їхню діяльність;

 

10) сприяє забезпеченню гарантій діяльності приватних виконавців;

 

11) приймає рішення про розпорядження коштами і майном Асоціації приватних виконавців України відповідно до затвердженого з’їздом приватних виконавців України кошторису;

 

12) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад приватних виконавців регіонів, їх голів, скасовує рішення рад приватних виконавців регіонів;

 

13) забезпечує створення і ведення веб-сайту Асоціації приватних виконавців України;

 

14) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та статутом Асоціації приватних виконавців України.

 

6. Засідання Ради приватних виконавців України скликаються Головою Ради приватних виконавців України, а в разі його відсутності - одним із заступників Голови не рідше одного разу на два місяці.

 

Засідання Ради приватних виконавців України може бути також скликане за пропозицією не менш як п’яти членів Ради приватних виконавців України.

 

7. Засідання Ради приватних виконавців України є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради. Рішення Ради приватних виконавців України приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів Ради. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.

 

8. Голова та заступники Голови Ради приватних виконавців України можуть отримувати винагороду у розмірі, встановленому з’їздом приватних виконавців України.


Стаття 1 ...52 53 54 55 Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті