Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 20 ЗУ Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні від 16.12.1993 № 3721-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні
Стаття 20. Виплата пенсій іноземцям та особам без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах

Іноземці та особи без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" , якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

від 17.11.2005 )Стаття 21. Достроковий вихід на пенсію

Особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" , або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України "Про державну службу" , "Про статус народного депутата України" , "Про прокуратуру" , "Про наукову і науково-технічну діяльність" , з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" .

Виплата пенсій особам, звільненим у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, зазначеним у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України до досягнення ними пенсійного віку.

{ Текст статті 21 в редакції Закону N 3668-VI від 08.07.2011 }

Стаття 1 ...18 19 20 22 23 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті