Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про провадження інвестиційної діяльності в АРК від 10.10.2013 № 639-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1) частину другу статті 134 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

 

"надання земельних ділянок суб’єктам господарювання, що реалізують відповідно до Закону України "Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим" зареєстровані в установленому порядку інвестиційні проекти. Надання такої земельної ділянки у власність здійснюється згідно із законодавством після завершення строку реалізації інвестиційного проекту за умови виконання суб’єктом господарювання договору про умови реалізації цього інвестиційного проекту на території Автономної Республіки Крим".

 

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим;

 

2) статтю 6 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646) доповнити частиною четвертою такого змісту:

 

"Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим визначаються Законом України "Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим";

 

{Підпункт 3 пункту 2 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

 

4) cтаттю 19 Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180; 2012 р., № 14, ст. 89) доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:

 

"Встановлення категорії об’єктів туристичної інфраструктури (готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, закладів харчування, курортних закладів тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів, а об’єктів туристичної інфраструктури, розташованих на території Автономної Республіки Крим, - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань туризму.

 

Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії".

 

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.


Стаття 1 ...8 9 Прикінцеві положення

Перейти до статті