Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності вiд 17.02.2011 № 3038-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про регулювання містобудівної діяльності
Прикінцеві положення

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:
1) частин третьої та четвертої статті 24, які набирають
чинності з 1 січня 2013 року;
2) частин другої - п'ятої статті 31, підпункту 2, абзаців
п'ятого - одинадцятого підпункту 3, абзаців шостого - дев'ятого та
п'ятнадцятого - сімнадцятого підпункту 5, абзаців другого -
четвертого і восьмого підпункту 6, підпунктів 7-9, 13, абзаців
другого - п'ятого підпункту 14, підпунктів 18-20 пункту 11
розділу V "Прикінцеві положення" цього Закону, які набирають
чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом;
3) частини третьої, абзацу сьомого частини дев'ятої
статті 40, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до
набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить
цьому Закону.
3. Генеральні плани населених пунктів, затверджені до
набрання чинності цим Законом, є безстроковими.
4. Проекти забудови територій, розподілу територій,
містобудівні обґрунтування з відповідними умовами та обмеженнями
забудови земельних ділянок, будівельні паспорти, документи на
введення об'єктів в експлуатацію та їх сертифікацію, розроблені
та/або оформлені до набрання чинності цим Законом, можуть бути
затверджені та використані після набрання чинності цим Законом.
Положення затверджених відповідно до цього пункту проектів
забудови територій, розподілу територій, містобудівних
обґрунтувань з відповідними умовами та обмеженнями забудови
земельної ділянки враховуються під час розроблення, внесення змін
та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.

5. Вихідні дані для проектування, експертні висновки до проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів, експертні висновки до проектів містобудівної документації, отримані до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

Технічні умови для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", є чинними:

для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, - не більше двох років з дня набрання чинності зазначеним Законом;

для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - не більше трьох років з дня набрання чинності зазначеним Законом.

У разі якщо замовник є суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, технічні умови для об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, видані такому замовнику, є чинними на строк виконання зобов’язань щодо будівництва та введення об’єктів електроенергетики в експлуатацію відповідно до статті 9-3 Закону України "Про альтернативні джерела енергії".

Технічні умови та договори про приєднання об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, до електричних мереж, видані/укладені до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", підлягають приведенню у відповідність із зазначеним Законом.

6. До 1 січня 2015 року рішення щодо визначення та надання містобудівних умов і обмежень на територіях, де відповідно до цього Закону не затверджені плани зонування або детальні плани територій, приймають уповноважені органи містобудування та архітектури з урахуванням попередніх планувальних рішень у межах встановленого законодавством строку.

6-1. Встановити, що дія частин третьої та четвертої статті 24 цього Закону до 1 січня 2015 року не поширюється на території, де відповідно до цього Закону не затверджені плани зонування або детальні плани територій.

6-2. Встановити, що дія частини третьої статті 24 цього Закону не поширюється на надання земельних ділянок на Алеї Героїв Небесної Сотні у місті Києві в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності для будівництва, експлуатації та обслуговування меморіально-музейного комплексу.

Будівництво меморіально-музейного комплексу має бути здійснено відповідно до проекту, розробленого за результатами відкритого конкурсу на кращий проект цього меморіально-музейного комплексу, проведеного в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, та затвердженого з урахуванням результатів громадського обговорення конкурсних пропозицій.

Забороняється подальша зміна цільового призначення або власника (користувача) земельних ділянок, зазначених в абзаці першому цього пункту, та передача земельних ділянок (їх частин) чи приміщень меморіально-музейного комплексу в оренду та/або суборенду.

7. Якщо договором про пайову участь, який укладений до
набрання чинності цим Законом, передбачена сплата пайової участі
замовником будівництва (повністю або частково) в обсягах інших,
ніж визначено цим Законом, такий договір підлягає приведенню у
відповідність із цим Законом.
Будь-які рішення органів місцевого самоврядування про надання
замовником будівництва будь-яких послуг, передачу активів у
будь-якій формі (матеріальній чи нематеріальній), передачу частини
(відсоткової частки) площ прийнятих в експлуатацію об'єктів
містобудування, крім пайової участі відповідно до цього Закону,
прийняті до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у
відповідність із цим Законом.
8. Дозволи на виконання будівельних робіт, отримані до
набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення будівництва
об'єкта.
Дозволи на виконання підготовчих робіт, отримані до набрання
чинності цим Законом, є чинними до завершення їх виконання або до
реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт чи
отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

9. Орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:

збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів;

збудовані до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. При цьому технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться в ході їх технічної інвентаризації з відповідною відміткою в технічному паспорті.

До власників (користувачів) земельних ділянок, які відповідно до цього пункту подали документи про прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт об’єктів будівництва, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються.

9-1. Установити, що:

1) на період до утворення (визначення) місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування органів державного архітектурно-будівельного контролю повноваження, визначені цим Законом, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

2) органи державного архітектурно-будівельного контролю утворюються (визначаються) Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування виходячи з можливостей та потреб відповідних територій;

3) органи державного архітектурно-будівельного контролю діють на підставі примірного положення про них, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до цього закону;

4) за зверненням відповідного органу місцевого самоврядування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, створюється спільна комісія з передачі відповідної документації та вирішення питань, пов’язаних з утворенням та функціонуванням органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю починає здійснювати повноваження, визначені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства", на наступний день після затвердження акта спільної комісії.

Документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, отримані та чинні на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства", є чинними до завершення будівництва об’єктів.

Внесення змін до таких документів, скасування їх реєстрації або анулювання, а також державний архітектурно-будівельний контроль та прийняття в експлуатацію об’єктів, що споруджуються на підставі таких документів, здійснюють органи державного архітектурно-будівельного контролю, визначені статтями 6 та 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

10. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
планування і забудову територій" (
) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250 із наступними змінами).
11. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) частину п'яту статті 81 Цивільного процесуального кодексу
України (
) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
NN 40-42, ст. 492) доповнити абзацом третім такого змісту:
"Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне
забезпечення у справах, в яких у випадках, встановлених законом,
представництво інтересів держави в суді здійснюють Державна
архітектурно-будівельна інспекція України або її територіальні
органи";
2) у Законі України "Про охорону навколишнього природного
середовища" (
) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст. 546; 2000 р., N 27, ст. 213; 2007 р., N 34,
ст. 444; 2009 р., N 30, ст. 428):
пункт "є" статті 3 викласти в такій редакції:
"є) обов'язковість надання висновків державної екологічної
експертизи";
частину другу статті 26 виключити;
у частині першій статті 27:
у пункті "а" слова "та інша передпланова і передпроектна
документація" виключити;
пункт "б" виключити;
у статті 28:
друге речення частини першої викласти в такій редакції:
"Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до
статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 );
пункт "б" частини другої виключити;
у пункті "д" частини другої статті 68 слово "будівництві"
виключити;
3) у Законі України "Про інвестиційну діяльність" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646;
1998 р., N 33, ст. 226; 2002 р., N 15, ст. 100; 2007 р., N 34,
ст. 444; 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 34, ст. 486):
у частині першій статті 8:
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
"одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та
порядку, встановлених Законом України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 3038-17 );
одержати позитивний висновок експертизи проекту будівництва у
випадках та порядку, встановлених статтею 31 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 );
доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"одержати позитивний висновок державної експертизи
інвестиційної програми (проекту) у випадках та порядку,
встановлених Кабінетом Міністрів України";
статтю 15 викласти в такій редакції:
"
Державна експертиза інвестиційних програм
(проектів)
1. Обов'язковій державній експертизі підлягають інвестиційні
програми (проекти), що реалізуються із залученням бюджетних
коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а
також за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії.
2. Державна експертиза інвестиційних програм (проектів)
проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
4) у Законі України "Про основи містобудування" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683;
2001 р., N 16, ст. 76; 2003 р., N 30, ст. 247; 2007 р., N 34,
ст. 444; 2008 р., N 48, ст. 358; 2010 р., N 5, ст. 41):
статті 3, 4, 22 і 23 виключити;
в абзаці другому статті 5 слова "регіональних і місцевих
правил забудови" виключити;
у статті 8:
в абзаці четвертому слова "регіональних та місцевих правил
забудови" виключити;
в абзаці дев'ятому слова "регіональних та місцевих правил
забудови населених пунктів" виключити;
у частині першій статті 10:
в абзаці третьому слова "регіональних, місцевих правил
забудови" виключити;
абзац п'ятий виключити;
у статті 11:
абзац п'ятий частини першої виключити;
у частині другій слова "регіональних, місцевих правил
забудови населених пунктів та територій області (крім міст
обласного значення)" замінити словами "відповідної містобудівної
документації";
статтю 12 викласти в такій редакції:
"
Компетенція сільських, селищних, міських рад та
їх виконавчих органів у сфері містобудування
До компетенції сільських, селищних, міських рад у сфері
містобудування на відповідній території належить затвердження
відповідно до законодавства місцевих програм, генеральних планів
відповідних населених пунктів, планів зонування територій, а за
відсутності затверджених в установленому законом порядку планів
зонування території - детальних планів територій.
Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті,
відповідна місцева рада утворює у складі виконавчого комітету ради
орган з питань містобудування та архітектури.
Місцеві ради вирішують інші питання у сфері містобудування
відповідно до закону, а також можуть делегувати вирішення питань,
що належать до їх компетенції, своїм виконавчим органам або
відповідним місцевим державним адміністраціям.
До компетенції виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад у сфері містобудування належать:
затвердження детальних планів територій за наявності
затверджених в установленому законом порядку планів зонування
території;
визначення територій для містобудівних потреб;
внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених
пунктів відповідно до закону";
у частині другій статті 13:
абзац п'ятий виключити;
в абзаці шостому слова "здійснення державного контролю за
використанням земель, визначених для містобудівних потреб"
виключити;
у статті 14:
у частині першій:
абзац другий викласти у такій редакції:
"визначення території для містобудівних потреб згідно з
рішенням відповідної ради";
у абзаці четвертому слова "у разі делегування їм таких
повноважень відповідними радами" виключити;
в абзаці п'ятому слова "місцевих правил забудови населених
пунктів" виключити;
частину другу виключити;
абзац шостий частини другої статті 17 викласти в такій
редакції:
"вирішення питань щодо вилучення (викупу), передачі (надання)
земельних ділянок у власність чи користування громадян та
юридичних осіб";
у статті 21:
у частині першій слова "і вибір земель" та "місцевих правил
забудови" виключити;
частину четверту виключити;
у частині п'ятій слова "та вибір земель" виключити;
5) у Законі України "Про пожежну безпеку" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21; 2004 р.,
N 10, ст. 95; 2007 р., N 4, ст. 34, N 34, ст. 444; 2010 р., N 28,
ст. 353, N 34, ст. 486):
в абзаці третьому частини п'ятої статті 7 слова "а також
проектні рішення, на які не встановлено норми і правила"
виключити;
у статті 9:
у назві слова "і проектної документації" виключити;
друге речення частини першої виключити;
у статті 10:
у першому реченні частини другої слова "будівництво,
реконструкція, технічне переоснащення приміщень, об'єктів
виробничого та іншого призначення" виключити;
частини сьому і восьму викласти в такій редакції:
"Проектування, реконструкція, технічне переоснащення та
будівництво об'єктів іноземними юридичними особами здійснюються
відповідно до вимог законодавства України.
Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових
технологій, передача для виробництва зразків нових
пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції,
оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного
дозволу органом державного пожежного нагляду, крім випадків
вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або
видів господарської діяльності на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства";
абзац другий частини одинадцятої викласти в такій редакції:
"у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів в
установленому законодавством порядку";
частину тринадцяту виключити;
у частині двадцятій слова "введення в експлуатацію нових і
реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого
призначення" виключити;
частини двадцять другу і двадцять третю викласти в такій
редакції:
"Видача дозволів проводиться органами державного пожежного
нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам
нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно
до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 );
6) у Законі України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" (
) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2006 р., N 5-6,
ст. 74, N 22, ст. 199; 2007 р., N 34, ст. 444; 2010 р., N 34,
ст. 486):
в абзаці шістнадцятому статті 1 слова "проекти будівництва"
виключити;
абзац п'ятий статті 11 виключити;
друге речення частини першої статті 12 викласти в такій
редакції: "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно
до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 );
частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
"Затвердження норм проектування, розроблення, виготовлення і
використання нових машин, механізмів, устаткування, інших засобів
виробництва, впровадження нових технологій здійснюються за
погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної
служби";
у пункті "д" частини першої статті 41 слова "забудову та інші
види землекористування" виключити;
у пункті "б" частини першої статті 42 слова "за проектами, що
не мають позитивного висновку за результатами державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, та" виключити;
7) у Законі України "Про енергозбереження" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283;
2006 р., N 15, ст. 126):
у пункті "б" статті 22 слова "умовне паливо" замінити словами
"умовне паливо - за рішенням замовника у разі надання преференцій
(субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок
бюджетних коштів";
частину третю статті 23 викласти в такій редакції:
"Державна експертиза з енергозбереження проводиться
уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом. Експертиза
проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону
України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 );
у першому реченні частини другої статті 24 слова "не
прийнятих в експлуатацію" виключити;
у пункті "д" частини другої статті 27 слово "будівництві"
виключити;
8) у Законі України "Про екологічну експертизу" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54; 2000 р.,
N 27, ст. 213; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 30, ст. 428):
у пункті 3 статті 5 слова "будівельних норм і правил"
виключити;
у частині першій статті 7 слова "передпроектні, проектні
матеріали" виключити;
друге речення частини першої статті 13 викласти в такій
редакції: "Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно
до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 );
у частині першій статті 14:
у пункті 2 слова "схем генеральних планів промислових вузлів,
схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем
упорядкування промислової забудови, інша передпланова і
передпроектна документація" виключити;
у пункті 3 слова "інвестиційні проекти, техніко-економічні
обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на
будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне
переозброєння діючих підприємств" виключити;
частину другу статті 37 викласти в такій редакції:
"Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до
статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 );
9) у статті 40 Закону України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" (
) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81):
у частині першій слова "Техніко-економічне обґрунтування і
проекти будівництва, реконструкції, зняття з експлуатації,
матеріали" замінити словом "Матеріали";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до
статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 ).
У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно
частинами четвертою - сьомою;
10) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170 із наступними змінами):
у частині першій статті 31:
у підпункті 10 пункту "а" слова "місцевих правил забудови
населених пунктів" виключити;
у підпункті 1 пункту "б" слова "встановленому законодавством"
замінити словами "та у випадках, встановлених законом";
у пункті 1 частини третьої статті 43 слова "забудови і"
виключити;
частину третю статті 51 доповнити реченням такого змісту:
"Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з
питань містобудування та архітектури";
11) у Законі України "Про архітектурну діяльність" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246;
2004 р., N 22, ст. 184; 2006 р., N 22, ст. 184, N 39, ст. 342;
2007 р., N 34, ст. 444; 2008 р., N 48, ст. 358; 2009 р., N 19,
ст. 257):
у статті 1:
абзац сьомий виключити;
доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змісту:
"саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності -
неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб за
відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності,
які в установленому порядку набули відповідного статусу";
у статті 3 слова "Про планування і забудову територій"
замінити словами "Про регулювання містобудівної діяльності"
( 3038-17 );
у статті 4:
абзац другий викласти в такій редакції:
"підготовку містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки у випадках і порядку, передбачених законодавством";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"пошук архітектурного рішення, розроблення, погодження у
визначених законом випадках і затвердження проекту";
статтю 5 виключити;
у частині четвертій статті 6, частині першій статті 10,
абзаці другому частини першої статті 26 слова "місцевих правил
забудови населених пунктів" виключити;
статтю 7 викласти в такій редакції:
"
Розроблення та затвердження проекту об'єкта
архітектури
Проект об'єкта архітектури розробляється під керівництвом або
з обов'язковою участю архітектора, який має відповідний
кваліфікаційний сертифікат.
Проект об'єкта архітектури завіряється підписом і
скріплюється особистою печаткою архітектора, який має
кваліфікаційний сертифікат.
Проектна документація на будівництво об'єктів, розроблена
відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, органами охорони
культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і
природоохоронними органами.
Проекти об'єктів архітектури затверджуються замовником.
Затвердження проектів об'єктів архітектури, які споруджуються із
залученням державних коштів, здійснюється у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Перед затвердженням проектів у випадках, визначених
статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 ), проводиться їх експертиза.
До проведення експертизи архітектурного рішення проекту
об'єкта архітектури обов'язково залучається архітектор, який має
відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно
за згодою архітектора - автора проекту, а в разі відхилення від
технічних умов - за погодженням з підприємствами, установами та
організаціями, які надали такі технічні умови, та замовником.
Внесення до затвердженого проекту змін, пов'язаних із зміною
державних стандартів, норм і правил, здійснюється за згодою
замовника, якщо інше не передбачено законом.
Особи, які беруть участь у розробленні проектів, не мають
права проводити експертизу зазначених проектів, погоджувати їх або
надавати дозвіл на виконання будівельних робіт за такими
проектами.
Забороняється вимагати від замовників рішення
архітектурно-містобудівної ради для подальшого розгляду і
погодження проектної документації";
частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
"Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація,
капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до
затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і
правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 3038-17 );
статті 12 і 15 виключити;
у частині п'ятій статті 14 слова "та місцевих правил
забудови" виключити;
"
Саморегулівні організації у сфері архітектурної
діяльності
В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні
організації у сфері архітектурної діяльності.
Неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних
осіб, що провадять підприємницьку та професійну діяльність,
набувають статусу саморегулівних організацій з дня їх реєстрації
центральним органом виконавчої влади з питань будівництва,
містобудування та архітектури і внесення відомостей про них до
державного реєстру саморегулівних організацій у сфері
архітектурної діяльності.
Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності
визначають правила і стандарти підприємницької та професійної
діяльності, обов'язкові для виконання всіма членами таких
організацій, а також передбачають механізм відшкодування збитків,
завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної
організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості.
Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності
можуть на підставі делегованих повноважень проводити професійну
атестацію виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням
об'єктів архітектури, та залучатися до ліцензування господарської
діяльності членів саморегулівної організації.
Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва,
містобудування та архітектури визначає порядок реєстрації таких
організацій і здійснює контроль за їх діяльністю";
статті 17 і 18 викласти в такій редакції:
"
Ліцензування та професійна атестація виконавців
робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів
архітектури
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єкта
архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.
Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів
України.
Органами ліцензування є Державна архітектурно-будівельна
інспекція України та її територіальні органи.
Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проходять
професійну атестацію. Перелік таких видів робіт (послуг) і порядок
професійної атестації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із
створенням об'єктів архітектури, проводиться центральним органом
виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та
архітектури. Повноваження щодо проведення професійної атестації
можуть бути делеговані саморегулівним організаціям у сфері
архітектурної діяльності. Саморегулівна організація набуває
делегованих їй повноважень з дня опублікування центральним органом
виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та
архітектури рішення про надання (делегування) таких повноважень в
офіційному виданні, визначеному таким органом.
До професійної атестації допускаються громадяни, які:
здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями
спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, мають
стаж роботи за фахом не менш як три роки;
не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, але мають
стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.
Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається
відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний
сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг),
пов'язані із створенням об'єкта архітектури, без відповідної
ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за
неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено
кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства,
будівельних норм, стандартів і правил.
Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат,
вносяться до реєстру атестованих осіб.
Форма кваліфікаційного сертифіката, порядок внесення плати за
проведення професійної атестації та її розміри затверджуються
центральним органом виконавчої влади з питань будівництва,
містобудування та архітектури.

Атестаційна архітектурно-будівельна комісія
Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із
створенням об'єктів архітектури, здійснюється Атестаційною
архітектурно-будівельною комісією.
Атестаційна архітектурно-будівельна комісія:
визначає рівень кваліфікації і знань фахівців, їх
спеціалізацію;
видає відповідні кваліфікаційні сертифікати, скасовує рішення
про їх видачу;
може утворювати секції за видами робіт (послуг) та
професійної спеціалізації;
здійснює інші повноваження відповідно до Положення про
Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, що затверджується
центральним органом виконавчої влади з питань будівництва,
містобудування та архітектури";
у статті 22:
абзац третій викласти в такій редакції:
"за дорученням замовника одержувати в установленому порядку
містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки і
технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури";
в абзаці п'ятому слова "вихідних даних на проектування"
замінити словами "містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки";
у статті 23:
абзац третій викласти в такій редакції:
"затверджувати проект, якщо він не суперечить законодавству,
містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки";
в абзаці четвертому слова "завдання на проектування"
виключити;
у частині другій статті 26 слова "регіональним і місцевим
правилам забудови" виключити;
частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
"Замовники, крім виконання обов'язків, зазначених у частині
першій цієї статті, також зобов'язані передавати один комплект
проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури,
власникові такого об'єкта для постійного зберігання";
в абзаці другому статті 28 слова "встановлених місцевими
правилами забудови населених пунктів" виключити;
у тексті Закону (
) слова "замовник (забудовник)" в
усіх відмінках і числах замінити словом "замовник" у відповідному
відмінку і числі;
12) у Законі України "Про природні монополії" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238;
2009 р., N 19, ст. 257):
статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:
"В умовах та правилах здійснення підприємницької діяльності у
сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних
умовах) визначаються зобов'язання суб'єктів природних монополій з
надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта
будівництва згідно з вимогами законодавства";
частину першу статті 10 після абзацу шостого доповнити двома
новими абзацами такого змісту:
"надавати на вимогу органів місцевого самоврядування
інформацію про наявні потужності із забезпечення об'єктів
будівництва та інженерні мережі (споруди);
забезпечувати надання технічних умов щодо інженерного
забезпечення об'єкта будівництва у порядку та строки, встановлені
законодавством".
У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно
абзацами дев'ятим і десятим;
частину першу статті 17 доповнити абзацом п'ятим такого
змісту:
"систематичне надання недостовірної інформації у складі
технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва
або відмову в наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення
об'єкта будівництва, або порушення строку їх надання; неукладення
договору про забезпечення об'єкта будівництва на підставі
технічних умов або непідключення об'єкта будівництва до інженерних
мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про
забезпечення об'єкта будівництва - у розмірі десяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
13) у пункті 19 статті 5, пункті 9 частини першої та пункті 7
частини другої статті 6 Закону України "Про охорону культурної
спадщини" (
) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114; із змінами, внесеними
Законом України від 9 вересня 2010 року N 2518-VI) (
)
слово "будівельних" виключити;
14) у статті 21 Закону України "Про охорону праці"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2,
ст. 10; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 44, ст. 654; 2010 р.,
N 28, ст. 353, N 34, ст. 486; із змінами, внесеними Законом
України від 23 вересня 2010 року N 2562-VI) (
):
у частині другій:
у другому реченні слова "будівництво, реконструкція, технічне
переоснащення тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур
об'єктів соціально-культурного призначення" виключити;
останнє речення викласти в такій редакції: "Експертиза
проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону
України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 );
у частині дев'ятій слова "Експертиза проектів" замінити
словами "Експертиза проектної та іншої документації на
виготовлення і впровадження нових технологій і засобів
виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту", а
слова "прийняття їх в експлуатацію" виключити;
частину дванадцяту виключити;
15) у статті 53 Закону України "Про землеустрій" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282):
пункт "а" частини третьої викласти у такій редакції:
"а) цільове призначення земель";
доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:
"Проекти землеустрою можуть передбачати також формування
земельних ділянок державної та комунальної власності за рахунок
земель, не наданих у користування.
Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених
пунктів підлягають погодженню комісіями з розгляду питань,
пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, та
затверджуються сільськими, селищними, міськими радами";
16) у Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" (
) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 52, ст. 377; 2006 р., N 13, ст. 110; 2009 р., N 17,
ст. 236; 2010 р., N 34, ст. 486):
абзаци вісімнадцятий - двадцять третій статті 2 виключити;
частину третю статті 9 виключити;
у частині третій та абзаці другому частини четвертої
статті 11 слова "та проектної декларації" і "визначених у
проектній декларації" виключити;
у частині першій статті 13:
абзаци третій і п'ятнадцятий виключити;
в абзаці вісімнадцятому слова "зазначених у проектній
декларації" виключити;
у статті 14:
в абзаці дев'ятому частини п'ятої слова "відповідно до
проектної декларації" виключити;
у частині сьомій:
абзац шостий доповнити словами "або реєстрацію декларації про
початок виконання будівельних робіт";
абзац восьмий виключити;
у статті 16:
у частині четвертій:
абзац шостий доповнити словами "або зареєстрована декларація
про початок виконання будівельних робіт";
абзац восьмий виключити;
частини п'яту і шосту виключити;
у частині десятій слова "зазначених у проектній декларації"
виключити;
у частині шостій статті 24:
абзац другий виключити;
в абзаці третьому слова "у відповідності з проектною
декларацією" виключити;
17) у Законі України "Про оренду землі" (
) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102):
статтю 19 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Після завершення будівництва та прийняття об'єкта в
експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, наданої для
потреб будівництва та обслуговування відповідного об'єкта, має
право на першочергове укладення договору оренди землі на строк до
50 років або припинення дії договору оренди землі".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно
частинами третьою та четвертою;
в абзаці третьому частини першої статті 24 слова "у тому
числі місцевих правил забудови населених пунктів" виключити;
статтю 33 викласти в такій редакції:
"
Поновлення договору оренди землі
По закінченню строку, на який було укладено договір оренди
землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами
договору, має переважне право перед іншими особами на укладення
договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди
землі).
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на
укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний
повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди
землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за
місяць до спливу строку договору оренди землі.
До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі
орендар додає проект додаткової угоди.
При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути
змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо
орендної плати та інших істотних умов договору переважне право
орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.
Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем
лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на
відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за
необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень,
приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель
державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову
угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності
заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі
орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем
рішення.
У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною
ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності
протягом одного місяця після закінчення строку договору
листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні
договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той
самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору
оренди землі здійснюється із:
власником земельної ділянки (щодо земель приватної
власності);
уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу
місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої
влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору
оренди землі (щодо земель державної або комунальної власності).
Керівник органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування, який уповноважений підписувати додаткову угоду до
договору оренди землі щодо земельної ділянки державної або
комунальної власності, визначається рішенням цього органу.
Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення
має бути укладена сторонами у місячний строк в обов'язковому
порядку.
Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової
угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.
У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки
поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання
земельної ділянки на праві оренди";
18) у частині першій статті 31 Закону України "Про
телекомунікації" (
) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 12, ст. 155) слова "у випадках і в порядку,
встановлених законодавством" замінити словами "відповідно до
статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 );
19) у Законі України "Про охорону археологічної спадщини"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 26,
ст. 361; 2011 р., N 4, ст. 22):
в абзаці шостому статті 7 слова "відповідно до закону"
замінити словами "у випадках, передбачених законом";
статтю 9-1 виключити;
у тексті Закону (
) слово "будівельних" виключити;
20) у статті 38 Закону України "Про правові засади цивільного
захисту" (
) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 39, ст. 488; 2009 р., N 15, ст. 188):
після слів "проектів і рішень" доповнити словами "(крім
проектів будівництва)";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до
статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 );
21) у Законі України "Про благоустрій населених пунктів"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 49,
ст. 517; 2008 р., N 48, ст. 358; 2010 р., N 5, ст. 41):
в абзаці четвертому частини першої статті 1, статті 14 слова
"місцевих правил забудови" виключити;
пункт 10 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
"10) визначення обсягів пайової участі власників будівель і
споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого
призначення в утриманні об'єктів благоустрою";
пункт 1 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
"1) виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість
його отримання передбачена законом";
у частині другій статті 23 слова "регіональних і місцевих
правил забудови" виключити;
статтю 27 виключити;
частину третю статті 28 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Не потребує отримання дозволу (ордера) на видалення зелених
насаджень виконання робіт на підставі одного з документів,
визначених частиною першою статті 34 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 );
частину третю статті 34 доповнити абзацом такого змісту:
"Правила не можуть передбачати обов'язок фізичних і юридичних
осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших
документів дозвільного характеру, а також повноважень органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими
органами, видавати зазначені документи";
22) у частині другій статті 4 Закону України "Про комплексну
реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового
фонду" (
) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р.,
N 10, ст. 88) слова "і місцевими правилами забудови" виключити;
23) у Законі України "Про будівельні норми" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 5, ст. 41):
частину п'яту статті 10 доповнити трьома реченнями такого
змісту: "Для забезпечення гармонізації нормативної бази України з
нормативною базою Європейського Союзу встановлюється період
одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі
національних технологічних традицій, та будівельних норм,
гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу (або
інших будівельних норм, кодів). Порядок застосування зазначених
норм визначається Кабінетом Міністрів України. Обґрунтовані
відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання
встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними
нормами, можуть бути погоджені суб'єктом нормування відповідно до
встановленого ним порядку";
частину першу статті 11 доповнити реченням такого змісту:
"Міжнародні, регіональні та національні (державні) будівельні
норми, правила, стандарти інших держав застосовуються в Україні
відповідно до міжнародних договорів України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України";
24) пункт 42 частини першої статті 4 Декрету Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 (
) "Про
державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13,
ст. 113; 2000 р., N 46, ст. 398; 2007 р., N 34, ст. 444) викласти
в такій редакції:
"42) Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її
територіальні органи".
12. Кабінету Міністрів України:
1) внести у місячний строк з дня опублікування цього Закону
до Верховної Ради України проект закону щодо персоніфікації
відповідальності за негативні наслідки, спричинені допущеними
порушеннями будівельних норм, стандартів і правил у процесі
проектування, експертизи проектів та будівництва об'єктів
містобудування;
2) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
внести до Верховної Ради України проект закону щодо
скорочення до 60 днів строку відведення земельних ділянок для
містобудівних потреб.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 лютого 2011 року
N 3038-VI


Стаття 1 ...41 41‑1 Прикінцеві положення

Перейти до статті