Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 32 ЗУ Про вибори депутатів місцевих та сільських рад від 10.07.2010 № 2487-VI


Втратив чинність

Чинний аналог

Про місцеві вибори


Про вибори депутатів місцевих та сільських рад
Стаття 32. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці

1. Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", не пізніш як за десять днів до дня виборів подають відомості до органу ведення Державного реєстру виборців відомості, передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" , за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

{ Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010 }

2. Відомості, передбачені частиною першою цієї статті, подаються в електронному вигляді та на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізні нумерацію записів та нумерацію аркушів. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової частини і скріплюється печаткою.

3. Орган ведення Державного реєстру виборців на підставі відомостей, поданих відповідно до частини першої цієї статті, рішень відповідних територіальних виборчих комісій щодо утворення дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць , за наслідками розгляду заяв виборців, повідомлень дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць про включення виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, на підставі рішень дільничних виборчих комісій, прийнятих за результатами розгляду заяв, а також рішень судів, отриманих не пізніш як за три дні до дня виборів, виготовляє уточнений список виборців.

4. Уточнені списки виборців виготовляються у двох примірниках відповідно до вимог частин третьої, четвертої статті 30 цього Закону та містять графу для підписів виборців про отримання виборчих бюлетенів з усіх відповідних місцевих виборів, що проводяться, передаються відповідним територіальним виборчим комісіям у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 30 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня виборів.

У графі "Примітки" уточненого списку виборців напроти прізвища виборця, який отримав виборчі бюлетені не з усіх місцевих виборів, що проводяться, робиться запис про те, з яких виборів виборець не отримав виборчий бюлетень .

Уточнені списки виборців передаються територіальним виборчим комісіям у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 30 цього Закону. { Частину четверту статті 32 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010 }

5. Відповідна територіальна виборча комісія невідкладно, але не пізніше дня, що передує дню виборів, передає уточнені списки виборців на звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку, встановленому частиною шостою статті 30 цього Закону.


Стаття 1 ...30 31 32 33 34 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті