Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про відходи від 05.03.1998 № 187/98-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про відходи
Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; { Абзац другий статті 1 в редакції Законів N 3073-III від 07.03.2002, N 1825-VI від 21.01.2010 }

небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними; ( Абзац третій статті 1 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )

виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення; { Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5402-VI від 02.10.2012 }

збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення);

оброблення (перероблення) відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

транскордонне перевезення відходів - транспортування відходів з території, або через територію України, на територію або через територію іншої держави; { Абзац десятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

утилізація відходів - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення;

захоронення відходів - остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;

об'єкти поводження з відходами - місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів; { Абзац п'ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5402-VI від 02.10.2012 }

відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами; { Абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3073-III від 07.03.2002, N 5456-VI від 16.10.2012, N 1193-VII від 09.04.2014 }

Державний класифікатор відходів - систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обгрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення відходів;

операції поводження з відходами - збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5402-VI від 02.10.2012 }

розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

{ Абзац двадцять другий статті 1 виключено на підставі Закону N 287-VIII від 07.04.2015 }

власник відходів - фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010; в редакції Законів N 5400-VI від 02.10.2012, N 5402-VI від 02.10.2012 }

послуги з перероблення (оброблення) побутових відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення; { Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5402-VI від 02.10.2012 }

послуги із захоронення побутових відходів - послуги з остаточного розміщення побутових відходів після їх перероблення (оброблення) у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів; { Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5402-VI від 02.10.2012 }

сортування відходів - механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010; в редакції Закону N 5402-VI від 02.10.2012 }

джерело утворення побутових відходів - об'єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка); { Статтю 1 доповнено абзацом тридцять першим згідно із Законом N 5402-VI від 02.10.2012 }

декларація про відходи - документ, який згідно з цим Законом подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1193-VII від 09.04.2014 }

показник загального утворення відходів (далі - Пзув) - критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік. { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1193-VII від 09.04.2014 }

послуги з поводження з побутовими відходами - послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в населеному пункті згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування.


Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті