Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 9 ЗУ Про загальнообов язкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатно від 18.01.2001 № 2240-III


Втратив чинність


Про загальнообов язкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності
Стаття 9. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

1. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, провадить акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені статтею 34 цього Закону, та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів. Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів.

{ Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI від 08.07.2010 }

2. Усі застраховані особи є членами цього Фонду.

3. Фонд є некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам Фондом, стабільної діяльності Фонду.

Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також символіку, що затверджується правлінням Фонду. Фонд набуває прав юридичної особи з дня реєстрації статуту в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади.

4. Фонд не може провадити будь-яку іншу діяльність, крім зазначеної в частині першій цієї статті, та використовувати страхові кошти не за цільовим призначенням.

Діяльність Фонду регулюється цим Законом, іншими законодавчими актами та статутом Фонду, який затверджується його правлінням. { Абзац другий частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI від 08.07.2010 }


Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті