Укр Рус

Підклас КП 8172 Оператори промислових роботів
Код КП 

Код ЗКППТР 

Випуск ЄТКД 

Випуск ДКХП 

Професійна назва роботи

8172 

     

Оператор промислових роботів Суміжні категорії

Підклас 8171