Укр Рус
< Рахунок 97

Субрахунок 975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестиційНа субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.


Рахунок 975

Інші субрахунки рахунка 97:

971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
972 Втрати від зменшення корисності активів
974 Втрати від неопераційних курсових різниць
976 Списання необоротних активів
977 Інші витрати звичайної діяльності