Укр Рус

Субрахунок 976 Списання необоротних активівНа субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).


Рахунок 976

Інші субрахунки рахунка 97:

971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
972 Втрати від зменшення корисності активів
974 Втрати від неопераційних курсових різниць
975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
977 Інші витрати звичайної діяльності


Рекомендовані сторінки

Податковий кодекс України Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках Рахунок 97. Інші витрати