Укр Рус
< Господарський процесуальний кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України
Стаття 1. Право на звернення до господарського судуСт. 1 ГПКУ від 06.11.1991 № 1798-XII
Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною.

{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 13.05.97, N 850-IV від 22.05.2003, N 483-V від 15.12.2006 }


Стаття 1 2 2-1 ...129 

Перейти до статті