Укр Рус

Кодекс цивільного захисту України


Скачать бесплатно Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI ЗмістСтаття 1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України Стаття 2. Визначення термінів Стаття 3. Правова основа цивільного захисту Стаття 4. Цивільний захист Стаття 5. Класифікація надзвичайних ситуацій Стаття 6. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту Стаття 7. Основні принципи здійснення цивільного захисту Стаття 8. Єдина державна система цивільного захисту Стаття 9. Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Стаття 10. Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланки Стаття 11. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту Стаття 12. Режим повсякденного функціонування Стаття 13. Режим підвищеної готовності Стаття 14. Режим надзвичайної ситуації Стаття 15. Режим надзвичайного стану Стаття 16. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері цивільного захисту Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту Стаття 18. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту Стаття 20. Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання Стаття 21. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту Стаття 22. Склад та основні завдання сил цивільного захисту Стаття 23. Аварійно-рятувальні служби Стаття 24. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту Стаття 25. Спеціалізовані служби цивільного захисту Стаття 26. Формування цивільного захисту Стаття 27. Добровільні формування цивільного захисту Стаття 28. Залучення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, які утворені відповідно до законів України, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Стаття 29. Громадські організації Стаття 30. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Стаття 31. Інформування у сфері цивільного захисту Стаття 32. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту Стаття 33. Заходи з евакуації Стаття 34. Інженерний захист територій Стаття 35. Радіаційний і хімічний захист населення і територій Стаття 36. Медичний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Стаття 37. Біологічний захист населення, тварин і рослин Стаття 38. Психологічний захист населення Стаття 39. Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях Стаття 40. Навчання працюючого населення Стаття 41. Формування культури безпеки життєдіяльності населення. Навчання учнів, студентів та дітей дошкільного віку Стаття 42. Навчання непрацюючого населення Стаття 43. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій Стаття 44. Державна стандартизація у сфері цивільного захисту Стаття 45. Експертиза у сфері цивільного захисту Стаття 46. Сертифікація засобів цивільного захисту Стаття 47. Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту Стаття 48. Атестація аварійно-рятувальних служб та рятувальників Стаття 49. Страхування Стаття 50. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру Стаття 51. Забезпечення техногенної безпеки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання Стаття 52. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки Стаття 53. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення Стаття 54. Віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп і категорій цивільного захисту Стаття 55. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки Стаття 56. Погодження нормативних та нормативно-технічних документів Стаття 57. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення Стаття 58. Призначення і завдання пожежної охорони Стаття 59. Види пожежної охорони Стаття 60. Державна пожежна охорона Стаття 61. Відомча пожежна охорона Стаття 62. Місцева пожежна охорона Стаття 63. Добровільна пожежна охорона Стаття 64. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки Стаття 65. Державні органи та суб’єкти господарювання, аварійно-рятувальні служби, щодо яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту Стаття 66. Способи здійснення державного нагляду (контролю) Стаття 67. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки Стаття 68. Санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки Стаття 69. Підстави для видачі центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, приписів, постанов і розпоряджень Стаття 70. Підстави для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів Стаття 71. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Стаття 72. Пункти управління Стаття 73. Центри управління в надзвичайних ситуаціях Стаття 74. Система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 Стаття 75. Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Стаття 76. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Стаття 77. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Стаття 78. Режими підвищеної готовності та надзвичайної ситуації Стаття 79. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт Стаття 80. Гасіння пожеж Стаття 81. Життєзабезпечення постраждалих Стаття 82. Проведення відновлювальних робіт Стаття 83. Цільова мобілізація Стаття 84. Соціальний захист постраждалих Стаття 85. Відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій Стаття 86. Забезпечення житлом постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій Стаття 87. Надання медичної та психологічної допомоги Стаття 88. Гуманітарна допомога Стаття 89. Надання інших видів допомоги Стаття 90. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб Стаття 91. Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту Стаття 92. Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту Стаття 93. Фінансування заходів у сфері цивільного захисту Стаття 94. Фінансове забезпечення органів управління та сил цивільного захисту Стаття 95. Фінансування медико-психологічної реабілітації Стаття 96. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Стаття 97. Матеріально-технічне забезпечення Стаття 98. Створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Стаття 99. Порядок комплектування органів управління та сил цивільного захисту Стаття 100. Чисельність працівників та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту Стаття 101. Порядок проходження служби цивільного захисту Стаття 102. Прийняття на службу цивільного захисту та умови її проходження Стаття 103. Контракт щодо проходження служби цивільного захисту Стаття 104. Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту Стаття 105. Граничний вік перебування на службі цивільного захисту Стаття 106. Звільнення із служби цивільного захисту Стаття 107. Резерв служби цивільного захисту Стаття 108. Присяга служби цивільного захисту Стаття 109. Статус рятувальника Стаття 110. Права та обов’язки рятувальника Стаття 111. Формений одяг і знаки розрізнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників державних аварійно-рятувальних служб Стаття 112. Забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників аварійно-рятувальних служб спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту Стаття 113. Забезпечення харчуванням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників аварійно-рятувальних служб Стаття 114. Службові посвідчення Стаття 115. Соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників органів управління та сил цивільного захисту Стаття 116. Забезпечення громадянських прав та свобод осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, працівників аварійно-рятувальних служб Стаття 117. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, членів їхніх сімей та основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб Стаття 118. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту Стаття 119. Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників Стаття 120. Оплата комунальних послуг Стаття 121. Соціальний захист членів сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб Стаття 122. Додаткові гарантії соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління та сил цивільного захисту Стаття 123. Проїзд осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників Стаття 124. Ветерани служби цивільного захисту Стаття 125. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту Стаття 126. Оплата праці працівників, які забезпечують відомчу та місцеву пожежну охорону і входять до складу формувань або спеціалізованих служб цивільного захисту Стаття 127. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту Стаття 128. Робочий час в органах та підрозділах цивільного захисту Стаття 129. Право осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту на відпустки. Порядок надання особам рядового і начальницького складу цивільного захисту відпусток та відкликання з них Стаття 130. Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту Стаття 131. Облік надзвичайних ситуацій Стаття 132. Наукове та науково-технічне забезпечення здійснення заходів цивільного захисту Стаття 133. Аварійно-рятувальне обслуговування суб’єктів господарювання і територій Стаття 134. Надання платних послуг аварійно-рятувальними службами Стаття 135. Надання допомоги іноземним державам у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Стаття 136. Отримання Україною міжнародної допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Стаття 137. Представництво в міжнародних організаціях з питань цивільного захисту Стаття 138. Контроль за діяльністю органів управління та сил цивільного захисту Стаття 139. Громадський контроль за додержанням законодавства з питань цивільного захисту Стаття 140. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту

Інші нормативні акти

Кримінально-процесуальний кодекс України Податковий кодекс України Кодекс адміністративного судочинства України Цивільний кодекс України Житловий Кодекс Української РСР
Додати коментар до КЦЗУ від 02.10.2012 № 5403-VI