Укр Рус
< Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушенняСт. 255 КУпАП вiд 07.12.1984 № 8073-X
У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:
 

1) уповноважені на те посадові особи:
 

органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, статті 127-1, 130, частина третя статті 133, стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 - 156-2, 159, 160, 162 - 162-3, 164 - 164-11, 164-15, 164-16, 165-1, 165-2, 166-14 - 166-18, 172-4 - 172-9, 173 - 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-2, 185-4 - 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 - 187, 188-28, 188-47, 189 - 195-6, статті 204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-19, 212-20);
 

органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (статті 164, 183, 188-16);
 

органів охорони здоров'я (статті 45, 46, 46-2, стаття 183 - щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги);

 

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007 }

 

органів охорони культурної спадщини (статті 92, 188-33);
 

органів державного енергонагляду (стаття 103-1);
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження (статті 98, 101-103, 188-14);
 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (статті 136, 141, 142, 164 - в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів);
 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (стаття 136);
 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (статті 144 - 148-5, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 188-7;
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів (статті 42-2, 156, 164-6, 164-7);
 

фінансових органів (статті 164, 164-1);
 

підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 103-1);
 

підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи (стаття 138);
 

органів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 42-1, 42-2, 188-22);
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, уповноважених підрозділів ветеринарної міліції (статті 42-1, 42-2, 107, 166-22, 188-22);
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (частини перша - четверта, сьома статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1);
 

лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств України, організацій споживчої кооперації (стаття 42-2);
 

державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 212-1);
 

органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3, 166-1 - 166-4);
 

органів управління кінематографією (стаття 164-6 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-7 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі; стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції);
 

органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 92, частина четверта статті 185-3, 185-10, 191, 204 - 204-2, 205 - 206-1);
 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-7 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України; стаття 212-9 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації; стаття 212-11 - в частині ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу електронним (аудіовізуальним) засобом масової інформації);
 

органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-4 - 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6);

{ Зміни до абзацу пункту 1 частини першої статті 255, які набирають чинності після початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, див. в Законі N 198-VIII ( 198-19 ) від 12.02.2015 }
 

органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212-2 та стаття 188-31);
 

органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3);
 

органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів);
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90);
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;
 

центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга статті 112, частина третя статті 133);
 

органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1);

 

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 1648-VII ( 1648-18 ) від 14.08.2014 }

 

{ Абзац тридцять третій пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }

 

Національного банку України (статті 163-12, стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій);
 

органів державного фінансового контролю (статті 163-12, 164-12, 164-14);
 

Рахункової палати (статті 164-12, 164-14, частини п'ята і шоста статті 188-19);
 

органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-1, стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції);
 

служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91);

 

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

 

органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов’язків, - стаття 44, частини друга і третя статті 123, статті 172-10 - 172-20, 173, 174, 178, 182, 184-1, 185 і 185-7);
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю (статті 188-17, 212-4);

 

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 }

 

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 }

 

органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 186-6);

 

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

 

відділу контролю Апарату Верховної Ради України (частини перша-четверта статті 188-19);

 

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 }

 

підприємств і організацій, у віданні яких є об'єкти електроенергетики (стаття 185-12);
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38, 188-45);
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації (стаття 188-25);
 

органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188);
 

суб’єктів державного фінансового моніторингу (стаття 166-9, частина шоста статті 166-11, стаття 188-34);
 

адміністрацій історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій (стаття 92);
 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 163-7, 163-12);
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (стаття 188-27);
 

міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - державні адміністратори (частина друга статті 166-10 - в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру);
 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів (стаття 188-41);
 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган);
 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (стаття 171-2);
 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань, стаття 212-9 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, стаття 212-11 - в частині ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу друкованим засобом масової інформації чи інформаційним агентством);

 

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 383-VII ( 383-18 ) від 03.07.2013 }

 

органів залізничного транспорту (частини друга і третя статті 123);

 

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 5411-VI ( 5411-17 ) від 02.10.2012 }

 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (частини перша, друга, дев’ята та десята статті 166-6, частини перша - п’ята статті 166-11);
 

Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4 - 172-9, 188-46, 212-15, 212-21);
 

Національного антикорупційного бюро України (стаття 185-13);
 

центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та його територіальних органів (стаття 166-23);
 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (стаття 188-48);
 

територіальних органів і територіальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб (частина четверта статті 185-3);
 

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (частини перша - четверта статті 41, статті 103-1, 103-2, 104, частина перша статті 106-1, статті 106-2, 149 - 152, частини перша та друга статті 152-1, статті 154, 155, 155-2, 156, 156-1, 156-2, 159 - 160, стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185-1, 186-5, 197, 198;

 

{ Пункт 2-1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 320-VIII ( 320-19 ) від 09.04.2015}

 

2-2) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму (статті 212-7, 212-9, 212-11 - 212-20 );
 

2-3) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 212-16 - 212-18, 212-20)";
 

2-4) посадові особи, уповноважені на те обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (стаття 149-1);
 

2-5) посадові особи, уповноважені на те місцевими державними адміністраціями (статті 197, 198);
 

3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (статті 51, 179);

 

{ Пункт 4 частини першої статті 255 виключено на підставі Кодексу N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

 

5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 179);
 

6) приватні виконавці (стаття 188-13 - у частині, що стосується невиконання законних вимог приватного виконавця);
 

7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 185-5, частина перша статті 185-6);

 

{ Пункт 7-1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 721-VII ( 721-18 ) від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014 }

 

7-1) судовий розпорядник (частини перша, друга та третя статті 185-3);

{ До частини першої статті 255 включено пункт 7-1 згідно із Законом N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 }
 

8) слідчий (частина четверта статті 184, статті 185-4, 185-11);
 

8-1) уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (статті 188-39, 188-40, 212-3 (крім порушень права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність") ( 5076-17 );
 

9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності:
 

член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92, 148, 152, 154, 160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 186-4);
 

громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (стаття 92);

 

{ Абзац пункту 9 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 }

 

громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, статті 88-1, 91);
 

9-1) голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (стаття 212-3 - у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність") ( 5076-17 );
 

9-2) голова, заступник голови Вищої ради правосуддя (стаття 188-32);
 

9-3) голова, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (стаття 188-35 (у частині невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або її члена);
 

9-4) голова, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (стаття 188-35 (у частині невиконання законних вимог Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або її члена);
 

10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-13, 164-17, 164-18, стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника патентних документів);
 

11) прокурор (статті 172-4 - 172-20, 185-4, 185-8, 185-11); { Зміни до пункту 11 частини першої статті 255 додатково див. в Законі N 198-VIII ( 198-19 ) від 12.02.2015 }

{ Зміни до абзацу пункту 1 частини першої статті 255, які набирають чинності після початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, див. в Законі N 198-VIII ( 198-19 ) від 12.02.2015 }
 

12) державні інспектори сільського господарства (стаття 51-2);
 

13) державні інспектори з племінної справи у тваринництві (стаття 107-1);
 

14) командири (начальники) військових частин (установ, закладів), командири підрозділів, які уповноважені на те командирами (начальниками) військових частин (установ, закладів) (статті 172-10 - 172-20).
 

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 244-21 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:
 

1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161);
 

2) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (стаття 202);
 

3) інспектор з безпеки на морському та річковому транспорті (частини перша, третя, четверта і п'ята статті 116, частина друга статті 116-1, частина третя статті 116-2, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті 130);
 

4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77);
 

{ Пункт 5 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 }
 

{ Пункт 6 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 }
 

7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153);
 

7-1) громадський інспектор сільського господарства (статті 52 - 53-1, 53-3, 53-4);

 

{ Пункт 8 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 }

 

9) посадові особи органів залізничного транспорту (частина перша статті 123);
 

10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян (статті 120, 175, 188-8);
 

11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, - частина четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, а також про всі порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів), які керують транспортними засобами Збройних Сил України та інших військових формувань);

 

{ Пункт 12 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

 

{ Пункт 13 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону N 2787-III ( 2787-14 ) від 15.11.2001 }

 

{ Пункт 14 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

{ Зміни до пункту 14 частини другої статті 255 див. в Законі N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

 

{ Пункт 15 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003 }

 

16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (статті 121-1, 195);
 

17) державні інспектори сільського господарства (стаття 104-1);
 

18) посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (стаття 188-36);
 

19) особи, уповноважені на проведення перевірок під час здійснення ними архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша та друга статті 188-42);
 

20) єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду (статті 65, 65-1, 66, 72, 73, 77, 77-1, частини перша і третя статті 85) ( 80731-10 );
 

21) державні виконавці (стаття 188-13 - у частині, що стосується невиконання законних вимог державного виконавця).

У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення. { Стаття 255 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11 від 29.05.85, N 2010-11 від 03.04.86, N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 3690-11 від 12.03.87, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від 12.06.87, N 4452-11 від 21.08.87, N 4982-11 від 25.11.87, N 6347-11 від 03.08.88, N 7445-11 від 27.04.89, N 7545-11 від 19.05.89, N 8411-11 від 23.11.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від 04.05.90, N 9280-11 від 14.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91, N 1369-12 від 29.07.91, N 1413-12 від 09.08.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 1255-12 від 25.06.91, N 2354-12 від 15.05.92, N 2547-12 від 07.07.92, N 2704-12 від 16.10.92, N 2857-12 від 15.12.92, N 2977-12 від 03.02.93, N 2992-12 від 04.02.93, N 3039-12 від 03.03.93, N 3134-12 від 22.04.93, N 3176-12 від 04.05.93, N 3350-12 від 30.06.93, N 3582-12 від 11.11.93, N 3683-12 від 15.12.93, N 3785-12 від 23.12.93, N 3888-12 від 23.12.94, N 3890-12 від 28.01.94, N 4040-12 від 25.02.94, N 4044-12 від 25.02.94, N 155/94-ВР від 29.07.94, N 179/94-ВР від 22.09.94, N 209/94-ВР від 14.10.94, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 8/95-ВР від 19.01.95, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 75/95-ВР від 28.02.95, N 79/95-ВР від 01.03.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N 296/95-ВР від 11.07.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 323/96-ВР від 12.07.96, N 386/96-ВР від 01.10.96, N 489/96-ВР від 13.11.96, N 497/96-ВР від 14.11.96, N 23/97-ВР від 23.01.97, N 308/97-ВР від 04.06.97, N 651/97-ВР від 19.11.97, N 666/97-ВР від 21.11.97, N 210/98-ВР від 24.03.98, N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 444-XIV ( 444-14 ) від 18.02.99, N 557-XIV ( 557-14 ) від 24.03.99, N 812-XIV ( 812-14 ) від 02.07.99, 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV ( 1080-14 ) від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 1580-III ( 1580-14 ) від 23.03.2000, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 1986-III ( 1986-14 ) від 21.09.2000, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 2359-III ( 2359-14 ) від 05.04.2001, N 2360-III ( 2360-14 ) від 05.04.2001, N 2362-III ( 2362-14 ) від 05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2703-III ( 2703-14 ) від 20.09.2001, N 2747-III ( 2747-14 ) від 04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від 15.11.2001, N 2888-III ( 2888-14 ) від 13.12.2001, N 2953-III ( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 3048-III ( 3048-14 ) від 07.02.2002, N 394-IV ( 394-15 ) від 26.12.2002, N 249-IV ( 249-15 ) від 28.11.2002 - набирає чинності 11.06.2003 року, N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року, N 666-IV ( 666-15 ) від 03.04.2003, N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, N 749-IV ( 749-15 ) від 15.05.2003, N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003, N 1107-IV ( 1107-15 ) від 10.07.2003, N 1128-IV ( 1128-15 ) від 11.07.2003, N 1284-IV ( 1284-15 ) від 18.11.2003, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1410-IV ( 1410-15 ) від 03.01.2004, N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1805-IV ( 1805-15 ) від 17.06.2004, N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004, N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2600-IV ( 2600-15 ) від 31.05.2005, N 2598-IV ( 2598-15 ) від 31.05.2005, N 2635-IV ( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005 N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005, N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3349-IV ( 3349-15 ) від 17.01.2006, N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006, N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006, N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від 11.01.2007, N 622-V ( 622-16 ) від 08.02.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007, N 1033-V ( 1033-16 ) від 17.05.2007, N 271-VI ( 271-17 ) від 15.04.2008, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009, N 1180-VI ( 1180-17 ) від 19.03.2009, N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, N 1386-VI ( 1386-17 ) від 21.05.2009, N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010, N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, N 2181-VI ( 2181-17 ) від 13.05.2010, N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010, N 2374-VI ( 2374-17 ) від 29.06.2010, N 2430-VI ( 2430-17 ) від 06.07.2010, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010, N 2511-VI ( 2511-17 ) від 09.09.2010, N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010, N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010, N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010, N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010, N 2947-VI ( 2947-17 ) від 13.01.2011, N 3045-VI ( 3045-17 ) від 17.02.2011, N 3161-VI ( 3161-17 ) від 17.03.2011, N 3163-VI ( 3163-17 ) від 17.03.2011, N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011, N 3261-VI ( 3261-17 ) від 21.04.2011, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, Кодексом N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, Законами N 3454-VI ( 3454-17 ) від 02.06.2011, N 3521-VI ( 3521-17 ) від 16.06.2011, N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011, N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, N 3720-VI ( 3720-17 ) від 08.09.2011, N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011, N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, N 4319-VІ ( 4319-17 ) від 12.01.2012, N 4444-VI ( 4444-17 ) від 23.02.2012, N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012, N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, N 4950-VI ( 4950-17 ) від 07.06.2012, N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012, N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012, N 5411-VI ( 5411-17 ) від 02.10.2012, N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012, N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012, N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012, N 221-VII ( 221-18 ) від 18.04.2013, N 383-VII ( 383-18 ) від 03.07.2013, N 709-VII ( 709-18 ) від 21.11.2013, N 721-VII ( 721-18 ) від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014; N 1261-VII ( 1261-18 ) від 13.05.2014, N 1261-VII ( 1261-18 ) від 13.05.2014, N 1283-VII ( 1283-18 ) від 29.05.2014, N 1314-VII ( 1314-18 ) від 05.06.2014, N 1600-VII ( 1600-18 ) від 22.07.2014, N 1602-VII ( 1602-18 ) від 22.07.2014, N 1648-VII ( 1648-18 ) від 14.08.2014, N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, N 1700-VII ( 1700-18 ) від 14.10.2014, N 1701-VII ( 1701-18 ) від 14.10.2014, N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, N 158-VIII ( 158-19 ) від 05.02.2015, N 193-VIII ( 193-19 ) від 12.02.2015, N 198-VIII ( 198-19 ) від 12.02.2015, N 320-VIII ( 320-19 ) від 09.04.2015, N 322-VIII ( 322-19 ) від 09.04.2015, N 530-VIII ( 530-19 ) від 17.06.2015, N 576-VIII ( 576-19 ) від 02.07.2015, N 596-VIII ( 596-19 ) від 14.07.2015, N 597-VIII ( 597-19 ) від 14.07.2015, N 649-VIII ( 649-19 ) від 17.07.2015, N 731-VIII ( 731-19 ) від 08.10.2015, N 734-VIII ( 734-19 ) від 03.11.2015, N 772-VIII ( 772-19 ) від 10.11.2015, N 834-VIII ( 834-19 ) від 26.11.2015, N 888-VIII ( 888-19 ) від 10.12.2015, N 922-VIII ( 922-19 ) від 25.12.2015 - щодо введення в дію зміни див. пункт 1 розділу IX Закону N 922-VIII від 25.12.2015; N 1379-VIII ( 1379-19 ) від 19.05.2016, N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, N 1540-VIII ( 1540-19 ) від 22.09.2016, N 1666-VIII ( 1666-19 ) від 06.10.2016, N 1727-VIII ( 1727-19 ) від 03.11.2016, N 1742-VIII ( 1742-19 ) від 15.11.2016, N 1774-VIII ( 1774-19 ) від 06.12.2016, N 1798-VIII ( 1798-19 ) від 21.12.2016, N 1952-VIII ( 1952-19 ) від 16.03.2017, N 1977-VIII ( 1977-19 ) від 23.03.2017 }


Стаття 1 ...253 254 255 256 257 ...330 

Перейти до статті