Укр Рус
< Кримінально-виконавчий кодекс України

Кримінально-виконавчий кодекс України
Стаття 7. Основи правового статусу засудженихСт. 7 КВКУ від 11.07.2003 № 1129-IV
1. Держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту безпеку.

2. Засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, передбаченими Конституцією України, за винятком обмежень, визначених цим Кодексом, законами України і встановлених вироком суду.

{ Частина друга статті 7 в редакції Закону N 1828-VI від 21.01.2010 }

3. Правовий статус засуджених іноземців і осіб без громадянства визначається законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Правовий статус засуджених визначається законами України, а також цим Кодексом, виходячи із порядку і умов виконання та відбування конкретного виду покарання.

5. Дискримінація засуджених за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняється.
 


Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...Розділ 

Перейти до статті