Укр Рус
< Кодекси України

Лісовий кодекс України


Скачать бесплатно Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття про ліс Стаття 2. Лісові відносини Стаття 3. Лісове законодавство України Стаття 4. Склад лісового фонду України Стаття 5. Землі лісогосподарського призначення Стаття 6. Лісові ресурси

Р о з д і л II
ПРАВА НА ЛІСИ Глава 1
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ

Стаття 7. Ліси як об'єкт права власності Стаття 8. Право державної власності на ліси Стаття 9. Право комунальної власності на ліси Стаття 10. Право приватної власності на ліси Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси Стаття 12. Набуття права приватної власності на ліси Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси Стаття 14. Права та обов'язки громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності ліси Стаття 15. Припинення права приватної власності на ліси

Глава 2
ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ

Стаття 16. Право користування лісами Стаття 17. Постійне користування лісами Стаття 18. Тимчасове користування лісами Стаття 19. Права та обов'язки постійних лісокористувачів Стаття 20. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового користування Стаття 21. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах короткострокового користування Стаття 22. Припинення права користування лісами Стаття 23. Лісові сервітути Стаття 24. Захист прав власників лісів, лісокористувачів та громадян

Р о з д і л III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН Глава 3
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та управління у сфері лісових відносин Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад у сфері лісових відносин Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері лісових відносин Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у сфері лісових відносин Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері лісових відносин

Р о з д і л IV
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Глава 4
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 34. Завдання організації лісового господарства Стаття 35. Зміст організації лісового господарства

Глава 5
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 36. Зміст нормативно-правових актів з ведення лісового господарства Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з ведення лісового господарства

Глава 6
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ ЛІСІВ

Стаття 39. Поділ лісів за екологічним і соціально-економічним значенням Стаття 39-1. Охорона та збереження пралісів, квазіпралісів, природних лісів Стаття 40. Встановлення меж лісових ділянок, віднесених до відповідних категорій лісів Стаття 41. Виділення особливо захисних лісових ділянок

Глава 7
ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ СТИГЛОСТІ ДЕРЕВОСТАНІВ, НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Стаття 42. Встановлення віку стиглості деревостанів Стаття 43. Розрахункова лісосіка і порядок її затвердження Стаття 44. Внесення змін до розрахункової лісосіки

Глава 8
ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ

Стаття 45. Поняття лісовпорядкування Стаття 46. Зміст лісовпорядкування Стаття 47. Ведення лісовпорядкування Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування

Глава 9
ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР ТА ОБЛІК ЛІСІВ

Стаття 49. Завдання державного лісового кадастру Стаття 50. Призначення державного лісового кадастру Стаття 51. Складові частини державного лісового кадастру Стаття 52. Документація державного лісового кадастру Стаття 53. Порядок ведення державного лісового кадастру Стаття 54. Облік лісів

Глава 10
МОНІТОРИНГ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

Стаття 55. Моніторинг лісів Стаття 56. Лісова сертифікація

Глава 11
ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК, ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 57. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства Стаття 58. Вирішення питань про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок для цілей, пов'язаних із веденням лісового господарства Стаття 60. Розміщення, проектування, будівництво і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства

Р о з д і л V
ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА Глава 12
ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 63. Зміст ведення лісового господарства Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства

Глава 13
ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Стаття 65. Види використання лісових ресурсів Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів Стаття 67. Спеціальне використання лісових ресурсів Стаття 68. Виділення лісових ділянок для спеціального використання лісових ресурсів Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів Стаття 70. Заготівля деревини Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного користування Стаття 72. Заготівля другорядних лісових матеріалів Стаття 73. Побічні лісові користування Стаття 74. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт Стаття 75. Використання корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин Стаття 77. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів

Глава 14
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 79. Мета відтворення лісів Стаття 80. Відновлення лісів Стаття 81. Лісорозведення Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і лісорозведення

Глава 15
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЛІСАХ

Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах

Глава 16
ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ

Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

{Статтю 87 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

Стаття 88. Установлення заборони на користування лісами Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів Стаття 90. Основні завдання державної лісової охорони Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони

Глава 17
КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ

Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин Стаття 97. Інформування про стан і відтворення лісів

Глава 18
ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ, ЇХ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, захисту і відтворення

Глава 19
ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 99. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів

Глава 20
ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ НА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 100. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду Стаття 101. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях оборони Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення

Р о з д і л VI
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Глава 21
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 103. Органи, що вирішують спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів Стаття 104. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу місцевого самоврядування щодо спорів з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів

Глава 22
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового законодавства Стаття 106. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для природного стану лісів та їх відтворення

Р о з д і л VII
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Глава 23
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 110. Застосування вимог міжнародних договорів

Р о з д і л VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Цивільний кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України 2012 Житловий Кодекс Української РСР Митний кодекс України