Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінекономрозвитку № 1106-b від 15.09.2014 Повідомлення про внесення змін до договору

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

2. Договір про закупівлю.

2.1. Номер договору.

2.2. Дата укладення договору.

3. Замовник.

3.1. Найменування.

3.2. Код за ЄДРПОУ.

3.3. Місцезнаходження.

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

5. Зміни до договору про закупівлю.

5.1. Дата внесення змін до договору.

5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору.

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення

Л. Дудник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за № 1261/26038


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми повідомлення про внесення змін до договору

1. Повідомлення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 повідомлення.

Зазначаються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

4. Щодо пункту 3 повідомлення.

Замовник визначається відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та/або частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (далі - Закон про особливості).

У підпункті 3.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 3.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

5. Щодо пункту 4 повідомлення.

У підпункті 4.1 зазначається інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 4.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 4.3 вказується місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, а саме: вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

6. Щодо пункту 5 повідомлення.

У підпункті 5.2 зазначаються зміни, унесені до істотних умов договору.

У підпункті 5.3 зазначаються випадки, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8 частини п’ятої статті 40 Закону, на підставі яких унесено зміни до істотних умов договору.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Л. ДудникІнші НПА

Наказ Мінекономрозвитку №1106-c від 15.09.2014 Звіт про результати закупівель без проведення процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-d від 15.09.2014 Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-e від 15.09.2014 Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій Наказ Мінекономрозвитку №1106-f від 15.09.2014 Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації Наказ Мінекономрозвитку №1106-g від 15.09.2014 Повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-h від 15.09.2014 Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися Наказ Мінекономрозвитку №1106-i від 15.09.2014 Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі Наказ Мінекономрозвитку №1106-j від 15.09.2014 Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Наказ Мінекономрозвитку №1106-k від 15.09.2014 Повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації Наказ Мінекономрозвитку №1106-l від 15.09.2014 Оголошення про результати проведення торгів