Укр Рус
< Основи законодавства України про охорону здоров'я

Основи законодавства України про охорону здоров'я
Стаття 69. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності та стійкого розладу функцій організму Ст. 69 ЗУ Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII{ Назва статті 69 в редакції Закону N 1590-VII від 04.07.2014 }
  Медична експертиза з тимчасової втрати працездатності громадян проводиться лікарем або комісією лікарів у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності, а також лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці. { Частина перша статті 69 в редакції Закону N 3611-VI від 07.07.2011 }
  Порядок проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності громадян визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. { Частина статті 69 в редакції Закону N 3611-VI від 07.07.2011 }
  Під час проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності встановлюється факт необхідності надання листка непрацездатності чи іншого документа, що засвідчує тимчасову втрату працездатності у зв’язку з хворобою, травмою, вагітністю та пологами, доглядом за хворим членом сім’ї, хворою дитиною, карантином, встановленим санітарно-епідеміологічною службою, протезуванням, санаторно-курортним лікуванням, визначаються необхідність і строки тимчасового переведення працівника у зв’язку з хворобою на іншу роботу, приймається рішення про направлення на медико-соціальну експертну комісію для визначення наявності та ступеня стійкого розладу функцій організму, причини, часу настання і групи інвалідності. { Частина статті 69 в редакції Законів N 3611-VI від 04.07.2014 }
  Експертиза стійкого розладу функцій організму здійснюється медико-соціальними експертними комісіями, які встановлюють ступінь та причину інвалідності, складають (коригують) індивідуальну програму реабілітації інваліда, в якій визначають реабілітаційні заходи відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" . { Частина четверта статті 69 в редакції Закону N 1590-VII від 04.07.2014 }

  { Частину п'яту статті 69 виключено на підставі Закону N 1590-VII від 04.07.2014 }

  Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов’язковою для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організаціями, в яких працює або перебуває інвалід, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності. { Статтю 69 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1590-VII від 04.07.20

Стаття 1 ...67 68 69 70 71 ...80 

Перейти до статті