Укр Рус

Податковий кодекс України
Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податкуСт. 215 ПКУ від 02.12.2010 № 2755-VI215.1. До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

215.2. Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок:

215.2.1. ставки податку встановлюються цією статтею і є єдиними на всій території України;

215.2.2. ставки податку встановлюються відповідно до визначень розділу I цього Кодексу:

адвалорні,

специфічні,

адвалорні та специфічні одночасно;

215.2.3. ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00 , що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.

215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:

215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

{ Підпункт 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано Закон N 4235-VI від 22.12.2011 - див. пункт 1 розділу II Закону N 4235-VI від 22.12.2011 }

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Одиниці виміру | Ставки |

| (продукції) | (продукції) | | податку |

| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | | |

| УКТ ЗЕД | | | |

| | | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2203 00 |Пиво із солоду | гривень | 0,81 |

| |(солодове) | за 1 літр | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2204 |Вина виноградні | гривень | 0,01 |

|(крім 2204 10, |натуральні | за 1 літр | |

|2204 2110 00, | | | |

|2204 29 10 00) | | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2204 |Вина натуральні з | гривень | 2,33 |

|(крім 2204 10, |доданням спирту та| за 1 літр | |

|2204 21 10 00, |міцні (кріплені) | | |

|2204 29 10 00) | | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2204 10, |Вина ігристі | гривень | 3,38 |

|2204 21 10 00, |Вина газовані | за 1 літр | |

|2204 29 10 00 | | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2205 |Вермути та інші | гривень | 2,33 |

| |вина виноградні | за 1 літр | |

| |натуральні з | | |

| |доданням | | |

| |рослинних або | | |

| |ароматизувальних | | |

| |екстрактів | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2206 00 |Інші зброджені | гривень | 45,87 |

|(крім |напої (наприклад, | за 1 літр | |

|2206 00 31 00, |сидр, перрі |100-відсоткового| |

|2206 00 51 00, |(грушевий напій), | спирту | |

|2206 00 81 00 -|напій медовий); | | |

|сидр і перрі |суміші із | | |

|(без додання |зброджених напоїв | | |

|спирту) |та суміші | | |

| |зброджених напоїв | | |

| |з безалкогольними | | |

| |напоями, в іншому | | |

| |місці не зазначені| | |

| |(з доданням | | |

| |спирту) | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2206 00 31 00, |Сидр і перрі | гривень | 0,46 |

|2206 00 51 00, |(без додання | за 1 літр | |

|2206 00 81 00 |спирту) | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2207 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 |

| |неденатурований, | за 1 літр | |

| |з концентрацією |100-відсоткового| |

| |спирту 80 об. % | спирту | |

| |або більше; спирт | | |

| |етиловий та інші | | |

| |спиртові | | |

| |дистиляти та | | |

| |спиртні напої, | | |

| |одержані шляхом | | |

| |перегонки, | | |

| |денатуровані, | | |

| |будь-якої | | |

| |концентрації | | |

|---------------+------------------+----------------+------------|

|2208 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 |

| |неденатурований | за 1 літр | |

| |з концентрацією |100-відсоткового| |

| |спирту менш як | спирту | |

| |80 об. %; спиртові| | |

| |дистиляти та | | |

| |спиртні напої, | | |

| |одержані шляхом | | |

| |перегонки, лікери | | |

| |та інші напої, що | | |

| |містять спирт | | |

------------------------------------------------------------------

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Ставки податку |

| (продукції) | (продукції) |-------------------------------|

| згідно з |згідно з УКТ ЗЕД | специфічна | адвалорна |

| УКТ ЗЕД | |---------------+---------------|

| | | одиниці|ставка| одиниці |став-|

| | | виміру | | виміру | ка |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2401 |Тютюнова сировина|гривень | 0 | | |

| |Тютюнові відходи |за 1 | | | |

| | |кілограм| | | |

| | |(нетто) | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |172,11| | |

| |сигари з |за 1 | | | |

| |відрізаними |кілограм| | | |

| |кінцями, та |(нетто) | | | |

| |сигарили (тонкі | | | | |

| |сигари), з | | | | |

| |вмістом тютюну | | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2402 20 90 10 |Сигарети без |гривень |49,48 |відсотків| 20 |

| |фільтра, цигарки |за 1 | | | |

| | |тис. | | | |

| | |штук | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2402 20 90 20 |Сигарети з |гривень |110,64|відсотків| 25 |

| |фільтром |за 1 | | | |

| | |тис. | | | |

| | |штук | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2403 |Тютюн та |гривень |61,47 | | |

|(крім |замінники тютюну,|за 1 | | | |

|2403 99 10 00,|інші, |кілограм| | | |

|2403 10) |промислового |(нетто) | | | |

| |виробництва; | | | | |

| |тютюн | | | | |

| |"гомогенізований"| | | | |

| |або | | | | |

| |"відновлений"; | | | | |

| |тютюнові | | | | |

| |екстракти та | | | | |

| |есенції | | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2403 10 |Тютюн для |гривень |86,05 | | |

| |куріння, з |за 1 | | | |

| |вмістом або без |кілограм| | | |

| |вмісту замінників|(нетто) | | | |

| |у будь-якій | | | | |

| |пропорції | | | | |

|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|

|2403 99 10 00 |Жувальний і |гривень |24,59 | | |

| |нюхальний тютюн |за 1 | | | |

| | |кілограм| | | |

| | |(нетто) | | | |

------------------------------------------------------------------

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Мінімальне акцизне |

|(продукції) згідно з |(продукції) згідно з| податкове |

| УКТ ЗЕД | УКТ ЗЕД | зобов'язання |

| | |---------------------|

| | |одиниці виміру| сума |

|---------------------+--------------------+--------------+------|

|2402 20 90 10 |Сигарети без | гривень за |70,69 |

| |фільтра, цигарки | 1 тис. штук | |

|---------------------+--------------------+--------------+------|

|2402 20 90 20 |Сигарети з | гривень за |184,40|

| |фільтром | 1 тис. штук | |

------------------------------------------------------------------

215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Ставка акцизного |

|(продукції) згідно з| (продукції) | податку |

| УКТ ЗЕД | згідно з УКТ ЗЕД | у твердих сумах з |

| | |одиниці реалізованого |

| | | товару (продукції) |

| | |----------------------|

| | |одиниці виміру |ставка|

|--------------------+--------------------+---------------+------|

| |Легкі дистиляти: | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 11 11 00 |для специфічних |євро за 1 тис. | 182 |

| |процесів переробки | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 11 15 00 |для хімічних |євро за 1 тис. | 182 |

| |перетворень у | кілограмів | |

| |процесах, крім | | |

| |зазначених у | | |

| |товарній | | |

| |підкатегорії | | |

| |2710 11 11 00 | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

| |Бензини | | |

| |спеціальні: | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 11 21 00 |уайт-спірит |євро за 1 тис. | 182 |

| | | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 11 25 00 |інші спеціальні |євро за 1 тис. | 198 |

| |бензини | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

| |Бензини моторні: | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 11 31 00 |бензини авіаційні |євро за 1 тис. | 30 |

| | | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

| |бензини моторні з | | |

| |вмістом свинцю | | |

| |0,013 г/л або менше:| | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 11 41 11 |із вмістом не менш |євро за 1 тис. | 198 |

|2710 11 41 31 |як 5 мас. % | кілограмів | |

|2710 11 41 91 |біоетанолу або не | | |

|2710 11 45 11 |менш як 5 мас. % | | |

|2710 11 49 11 |етил-трет- | | |

| |бутилового етеру | | |

| |або їх суміші: | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 11 41 19 |інші бензини |євро за 1 тис. | 198 |

|2710 11 41 39 | | кілограмів | |

|2710 11 41 99 | | | |

|2710 11 45 99 | | | |

|2710 11 49 99 | | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 11 51 00 |із вмістом свинцю |євро за 1 тис. | 198 |

|2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 11 70 00 |Паливо для |євро за 1 тис. | 30 |

| |реактивних двигунів | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти|євро за 1 тис. | 198 |

| | | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

| |Середні дистиляти: | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 19 11 00 |для специфічних |євро за 1 тис. | 182 |

| |процесів переробки | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 19 15 00 |для хімічних |євро за 1 тис. | 182 |

| |перетворень в | кілограмів | |

| |процесах, не | | |

| |зазначених у | | |

| |позиції | | |

| |2710 19 11 00 | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

| |Гас: | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 19 21 00 |паливо для |євро за 1 тис. | 19 |

| |реактивних двигунів | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 19 25 00 |інший гас |євро за 1 тис. | 182 |

| | | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 19 29 00 |Інші середні |євро за 1 тис. | 182 |

| |дистиляти | кілограмів | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

| |Важкі дистиляти | | |

| |(газойлі) з | | |

| |вмістом сірки: | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % |євро за 1 тис. | 98 |

|2710 19 35 40 | | кілограмів | |

|2710 19 49 00 | | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 19 31 30 |більш як |євро за 1 тис. | 75 |

|2710 19 35 30 |0,035 мас. %, але не| кілограмів | |

|2710 19 41 30 |більш як | | |

|2710 19 45 00 |0,2 мас. % | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 19 31 20 |більш як |євро за 1 тис. | 68 |

|2710 19 35 20 |0,005 мас. %, але не| кілограмів | |

|2710 19 41 20 |більш як | | |

| |0,035 мас. % | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 19 31 10 |не більш як |євро за 1 тис. | 46 |

|2710 19 35 10 |0,005 мас. % | кілограмів | |

|2710 19 41 10 | | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2710 19 61 00 |Тільки паливо |євро за 1 тис. | 46 |

|2710 19 63 00 |пічне побутове | кілограмів | |

|2710 19 65 00 | | | |

|2710 19 69 00 | | | |

|--------------------+--------------------+---------------+------|

|2711 12 11 00 |Скраплений газ |євро за 1 тис. | 44 |

|2711 12 19 00 |(пропан або суміш | кілограмів | |

|2711 12 91 00 |пропану з бутаном) | | |

|2711 12 93 00 | | | |

|2711 12 94 00 | | | |

|2711 12 97 00 | | | |

|2711 13 10 00 | | | |

|2711 13 30 00 | | | |

|2711 13 91 00 | | | |

|2711 13 97 00 | | | |

------------------------------------------------------------------

215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702) , включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Ставка податку у |

| (продукції) | (продукції) | твердій сумі з |

| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |

| УКТ ЗЕД | |реалізованого товару|

| | | (продукції) |

| | | (специфічні) |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 |Автомобілі легкові та інші| |

| |моторні транспортні | |

| |засоби, призначені | |

| |головним чином для | |

| |перевезення людей (крім | |

| |моторних транспортних | |

| |засобів товарної позиції | |

| |8702), включаючи | |

| |вантажопасажирські | |

| |автомобілі-фургони та | |

| |гоночні автомобілі: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 10 |- транспортні засоби, | |

| |спеціально призначені для | |

| |пересування по снігу; | |

| |спеціальні автомобілі | |

| |для перевезення | |

| |спортсменів на майданчики | |

| |для гри в гольф та | |

| |аналогічні транспортні | |

| |засоби: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 10 11 00 |- - транспортні засоби | 0,65 євро за |

| |спеціального призначення | 1 куб. см |

| |для переміщення по снігу, | об'єму циліндрів |

| |з двигуном внутрішнього | двигуна |

| |згоряння із запалюванням | |

| |від стиснення (дизелем | |

| |або напівдизелем) або з | |

| |двигуном внутрішнього | |

| |згоряння з іскровим | |

| |запалюванням | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 10 18 00 |- - інші | 0,65 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

| |- інші транспортні засоби | |

| |з двигуном внутрішнього | |

| |згоряння з іскровим | |

| |запалюванням та з | |

| |кривошипно-шатунним | |

| |механізмом: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 21 |- - з робочим об'ємом | |

| |циліндрів двигуна не | |

| |більш як 1000 куб. см: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 21 10 00 |- - - нові | 0,05 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 21 90 |- - - що | |

| |використовувалися: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 21 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,09 євро за |

| |років | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 21 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,36 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 22 |- - з робочим об'ємом | |

| |циліндрів двигуна понад | |

| |1000 куб. см, але не більш| |

| |як 1500 куб. см: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 22 10 00 |- - - нові | 0,03 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 22 90 |- - - що | |

| |використовувалися: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 22 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,36 євро за |

| |років | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 22 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,63 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 |- - з робочим об'ємом | |

| |циліндрів двигуна понад | |

| |1500 куб. см, але не більш| |

| |як 3000 куб. см: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

| |- - - нові: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 11 |- - - - моторні | |

| |транспортні засоби, | |

| |обладнані для тимчасового | |

| |проживання людей: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 11 10 |- - - - з об'ємом | 0,16 євро за |

| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |

| |1500 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |

| |як 2200 куб. см | двигуна |

| | | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом | 0,65 євро за |

| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |

| |2200 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |

| |як 3000 куб. см | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 19 |- - - - інші: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 19 10 |- - - - - з об'ємом | 0,13 євро за |

| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |

| |1500 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |

| |як 2200 куб. см | двигуна |

| | | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 19 30 |- - - - - з об'ємом | 0,13 євро за |

| |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см |

| |2200 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів |

| |як 3000 куб. см | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 90 |- - - що | |

| |використовувалися: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

| |- - - - з об'ємом | |

| |циліндрів двигуна понад | |

| |1500 куб. см, але не більш| |

| |як 2200 куб. см: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 90 11 |- - - - - не більш як | 1,63 євро за |

| |п'ять років | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 90 13 |- - - - - понад п'ять | 2,18 євро за |

| |років | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

| |- - - - з об'ємом | |

| |циліндрів двигуна понад | |

| |2200 куб. см, але не більш| |

| |як 3000 куб. см: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 90 31 |- - - - - не більш як | 2,18 євро за |

| |п'ять років | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 23 90 33 |- - - - - понад п'ять | 3,27 євро за |

| |років | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 24 |- - з робочим об'ємом | |

| |циліндрів двигуна | |

| |понад 3000 куб. см: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 24 10 00 |- - - нові | 1,09 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 24 90 |- - - що | |

| |використовувалися: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 24 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 3,27 євро за |

| |років | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 24 90 30 |- - - - понад п'ять років | 3,81 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

| |- інші транспортні засоби | |

| |з двигуном внутрішнього | |

| |згоряння із запалюванням | |

| |від стиснення (дизелем | |

| |або напівдизелем): | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 31 |- - з робочим об'ємом | |

| |циліндрів двигуна не | |

| |більш як 1500 куб. см: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 31 10 00 |- - - нові | 0,05 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 31 90 |- - - що | |

| |використовувалися: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 31 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,36 євро за |

| |років | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 31 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,63 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 32 |- - з робочим об'ємом | |

| |циліндрів двигуна понад | |

| |1500 куб. см, але не більш| |

| |як 2500 куб. см: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

| |- - - нові: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 32 11 00 |- - - - моторні | 0,16 євро за |

| |транспортні засоби, | 1 куб. см |

| |обладнані для | об'єму циліндрів |

| |тимчасового | двигуна |

| |проживання людей | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 32 19 00 |- - - - інші | 0,16 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 32 90 |- - - що | |

| |використовувалися: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 32 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,91 євро за |

| |років | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 32 90 30 |- - - - понад п'ять років | 2,18 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 33 |- - з робочим об'ємом | |

| |циліндрів двигуна | |

| |понад 2500 куб. см: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

| |- - - нові: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 33 11 00 |- - - - моторні | 1,09 євро за |

| |транспортні засоби, | 1 куб. см |

| |обладнані для | об'єму циліндрів |

| |тимчасового | двигуна |

| |проживання людей | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 33 19 00 |- - - - інші | 1,09 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 33 90 |- - - що | |

| |використовувалися: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 33 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 2,72 євро за |

| |років | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 33 90 30 |- - - - понад п'ять років | 3,54 євро за |

| | | 1 куб. см |

| | | об'єму циліндрів |

| | | двигуна |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 90 |- інші: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 90 10 00 |- - транспортні засоби, | 109 євро за |

| |оснащені електричними | 1 штуку |

| |двигунами | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8703 90 90 00 |- - інші | 109 євро за |

| | | 1 штуку |

------------------------------------------------------------------

215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703 :

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Ставка податку у |

| (продукції) | (продукції) | твердій сумі з |

| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |

| УКТ ЗЕД | |реалізованого товару|

| | | (продукції) |

| | | (специфічні) |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8707 |Кузови (включаючи кабіни) | |

| |для моторних | |

| |транспортних засобів | |

| |товарних позицій | |

| |8701-8705: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8707 10 |- кузови для моторних | |

| |транспортних засобів | |

| |товарної позиції 8703: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8707 10 10 |- - для промислового | |

| |складення: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8707 10 10 10 |- - - укомплектовані | 109 євро |

| | | за 1 штуку |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8707 10 10 20 |- - - не укомплектовані | 109 євро |

| | | за 1 штуку |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8707 10 90 |- - інші: | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8707 10 90 10 |- - - що використовувалися| 436 євро |

| |п'ять років або менше | за 1 штуку |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8707 10 90 20 |- - - що використовувалися| 436 євро |

| |понад п'ять років | за 1 штуку |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8707 10 90 90 |- - - інші | 436 євро |

| | | за 1 штуку |

------------------------------------------------------------------

215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Ставка податку у |

| (продукції) | (продукції) | твердій сумі з |

| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |

| УКТ ЗЕД | |реалізованого товару|

| | | (продукції) |

| | | (специфічні) |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8711 40 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 0,22 євро |

| |мопеди) та велосипеди |за 1 куб. см об'єму |

| |з допоміжним мотором, | циліндрів двигуна |

| |з колясками або без них з | |

| |поршневим двигуном | |

| |запалювання з | |

| |кривошипно-шатунним | |

| |механізмом і робочим | |

| |об'ємом циліндрів понад | |

| |500 куб. см, але не більш | |

| |як 800 куб. см | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8711 50 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 0,22 євро |

| |мопеди) та велосипеди |за 1 куб. см об'єму |

| |з допоміжним мотором, | циліндрів двигуна |

| |з колясками або без них з | |

| |поршневим двигуном | |

| |запалювання з | |

| |кривошипно-шатунним | |

| |механізмом і робочим | |

| |об'ємом циліндрів понад | |

| |800 куб. см | |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8711 90 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 11 євро |

| |мопеди) та велосипеди | за 1 штуку |

| |з допоміжним мотором, | |

| |з колясками або без них, | |

| |крім тих, що з поршневим | |

| |двигуном запалювання з | |

| |кривошипно-шатунним | |

| |механізмом; коляски | |

------------------------------------------------------------------

215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Ставка податку у |

| (продукції) | (продукції) | твердій сумі з |

| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |

| УКТ ЗЕД | |реалізованого товару|

| | | (продукції) |

| | | (специфічні) |

|----------------+--------------------------+--------------------|

|8716 10 99 00 |причепи та напівпричепи | 109 євро |

| |для тимчасового проживання| за 1 штуку |

| |у кемпінгах, типу | |

| |причіпних будиночків масою| |

| |понад 3500 кг, крім тих, | |

| |що складаються | |

------------------------------------------------------------------

{ Пункт 215.3 статті 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI від 07.07.2011; в редакції Закону N 4235-VI від 22.12.2011 }

Стаття 1 ...213 214 215 216 217 ...340 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI