Укр Рус

Податковий кодекс України
Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забрудненняСт. 243 ПКУ від 02.12.2010 № 2755-VI243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

------------------------------------------------------------------

| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, |

| | гривень за 1 тонну |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Азоту оксиди | 1329,67 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Аміак | 249,38 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Ангідрид сірчистий | 1329,67 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Ацетон | 498,76 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Бенз(о)пірен | 1692679,53 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Бутилацетат | 299,48 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Ванадію п'ятиокис | 4987,62 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Водень хлористий | 50,09 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Вуглецю окис | 50,09 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Вуглеводні | 75,14 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Газоподібні фтористі сполуки | 3292,05 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Тверді речовини | 50,09 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Кадмію сполуки | 10524,1 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Марганець та його сполуки | 10524,1 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Нікель та його сполуки | 53620,18 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Озон | 1329,67 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Ртуть та її сполуки | 56363,37 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Свинець та його сполуки | 56363,37 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Сірководень | 4273,24 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Сірковуглець | 2776,95 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Спирт н-бутиловий | 1329,67 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Стирол | 9709,52 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Фенол | 6035,24 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Формальдегід | 3292,05 |

|--------------------------------------+-------------------------|

|Хром та його сполуки | 35696,33 |

------------------------------------------------------------------

{ Пункт 243.1 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI від 22.12.2011 }

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:

------------------------------------------------------------------

| Клас небезпечності | Ставка податку, |

| | гривень за 1 тонну |

|---------------------------------+------------------------------|

| I | 9510,24 |

|---------------------------------+------------------------------|

| II | 2178 |

|---------------------------------+------------------------------|

| III | 324,52 |

|---------------------------------+------------------------------|

| IV | 75,14 |

------------------------------------------------------------------

{ Пункт 243.2 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI від 22.12.2011 }

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:

------------------------------------------------------------------

| Орієнтовнобезпечний рівень | Ставка податку, |

| впливу речовин (сполук), | гривень за 1 тонну |

| міліграмів на 1 куб. метр | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Менше ніж 0,0001 | 400329,47 |

|-------------------------------------+--------------------------|

|0,0001-0,001 (включно) | 34300,23 |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Понад 0,001-0,01 (включно) | 4738,24 |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Понад 0,01-0,1 (включно) | 1329,67 |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Понад 0,1 | 50,09 |

------------------------------------------------------------------

{ Пункт 243.3 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI від 22.12.2011 }

243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,22 гривні за 1 тонну.

{ Пункт 243.4 статті 243 в редакції Закону N 4235-VI від 22.12.2011 }

243.5. Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті.

Стаття 1 ...241 242 243 244 245 ...340 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI