Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 32. Загальні збори акціонерного товаристваСт. 32 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI
1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори .

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону. { Абзац третій частини другої статті 32 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера , цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

{ Частина третя статті 32 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }


Стаття 1 ...30 31 32 33 34 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI 

Рекомендовані сторінки

Про акціонерні товариства Стаття 33. Компетенція загальних зборів Про акціонерні товариства Про акціонерні товариства Стаття 34. Право на участь у загальних зборах