Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товаристваСт. 77 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:

1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький договір;

{ Пункт 1 частини першої статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI від 07.04.2011 }

2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

{ Пункт 2 частини першої статті 77 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;

4) документи, що підтверджують права товариства на майно;

5) принципи корпоративного управління товариства;

6) протоколи загальних зборів;

7) матеріали, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

8) протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;

9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;

10) висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;

11) річну фінансову звітність;

12) документи бухгалтерського обліку;

13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

15) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням. { Абзац перший частини другої статті 77 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Стаття 1 ...75 76 77 78 79 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI