Укр Рус

Про безпечність та якість харчових продуктів
Стаття 22. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктівСт. 22 ЗУ Про безпечність та якість харчових продуктів вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР1. Оператори потужностей , що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі, повинні отримати експлуатаційний дозвіл відповідного головного державного санітарного лікаря, який видається на кожну з таких потужностей , що використовуються для здійснення вищезазначеної діяльності. Потужностям , які потребують експлуатаційного дозволу, присвоюється персональний контрольний номер. Потужності та їх оператори заносяться до реєстру потужностей , який ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

2. Оператори потужностей , що здійснюють діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та оператори агропродовольчих ринків повинні отримати експлуатаційний дозвіл відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини для кожної з таких потужностей . Потужностям , які потребують експлуатаційного дозволу, присвоюється персональний контрольний номер. Потужності та їх оператори заносяться до реєстру потужностей , який ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

3. Реєстри, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, повинні бути доступними для громадськості в електронному та/або іншому вигляді.

4. Форма та умови експлуатаційного дозволу, порядок його отримання, призупинення, анулювання та поновлення, а також розмір плати за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі спільного подання центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я та з питань аграрної політики.

{ Частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2436-VI від 06.07.2010 }

5. Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається протягом 30 робочих днів з дня надходження документів для видачі експлуатаційного дозволу на виробництво та/або обіг харчових продуктів на розгляд санітарної служби.

Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається протягом 30 робочих днів з дня надходження документів для видачі експлуатаційного дозволу на виробництво харчових продуктів на розгляд ветеринарної служби.6. Підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу операторові потужності , що провадить діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі, є:

1) зареєстровані протягом останніх шести місяців випадки харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій або інших захворювань, де фактором передачі, доведеним у встановленому законодавством порядку, були харчові продукти, вироблені на потужності , заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;

2) зареєстровані факти виявлення небезпечної чи непридатної до споживання продукції, виробленої на потужності , заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;

3) відмова оператора потужності у проведенні інспекції, невиконання ним приписів, розпоряджень, виданих за результатами проведення органом державного нагляду планових та позапланових заходів.7. Підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу операторові потужності , що провадить діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та операторові агропродовольчого ринку, крім підстав, визначених у частині шостій цієї статті, також є:

1) запровадження карантинних обмежень та/або карантину у зв'язку з виникненням інфекційних захворювань, у тому числі спільних для тварин і людей;

2) нестворення адміністрацією агропродовольчого ринку умов для належної роботи державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи - невиділення у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, освітленням, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією.8. Плата за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, зараховується до Державного бюджету України.

Стаття 1 ...20 21 22 23 24 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про безпечність та якість харчових продуктів вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР