Укр Рус
< Про бухгалтерський облік та фінансову звітність

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітностіСт. 3 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вiд 16.07.1999 № 996-XIV1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

3. Підприємства, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису.


Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті