Укр Рус
< Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб

Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб
Стаття 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів 



Ст. 16-1 ЗУ Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб від 04.03.1998 № 160



У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовець Управління державної охорони України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" . { Закон доповнено статтею 16-1 згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.20

Стаття 1 ...15 16 16-1 16-2 17 ...28 

Перейти до статті