Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 12 ЗУ Про електроенергетику вiд 16.10.1997 № 575/97-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 18.02.2019


Про електроенергетику
Стаття 12. Основні завдання та повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Основними завданнями національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування оптового ринку електроенергії України;

державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці;

сприяння конкуренції у сфері виробництва та постачання електричної енергії;

забезпечення проведення цінової та тарифної політики в електроенергетиці в межах повноважень, визначених законодавством;

захист прав споживачів електричної і теплової енергії;

розроблення та затвердження правил користування електричною енергією (які включають правила користування електричною енергією для побутових споживачів);

розроблення та затвердження порядку проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

видача суб’єктам господарської діяльності ліцензій на здійснення діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, здійснення функцій гарантованого покупця, здійснення функцій оператора ринку, здійснення функцій системного оператора;

розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типових форм договорів про приєднання, типових форм технічних умов, методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж;

контроль за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення ліцензованої діяльності і застосування до них відповідних санкцій за їх порушення;

формування та ведення реєстру об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій).

розроблення і затвердження показників якості послуг з електропостачання за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, та здійснення моніторингу за їх дотриманням.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до покладених на неї завдань:

бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії, в межах повноважень, визначених законом;

{Абзац третій частини другої статті 12 виключено на підставі Закону № 514-VIII від 04.06.2015}

встановлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб'єктами господарської діяльності;

визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше двадцяти п'яти відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності умовам та правилам здійснення ліцензованої діяльності;

розглядає справи про порушення умов та правил здійснення ліцензійної діяльності і за результатами розгляду приймає рішення в межах своєї компетенції;

застосовує адміністративні стягнення до посадових осіб та майнові санкції до суб'єктів електроенергетики, інших учасників оптового ринку електричної енергії з урахуванням активних впорядкованих дій щодо забезпечення стабільного фінансового становища електроенергетики та захисту прав споживачів;

здійснює безперешкодно перевірки дотримання умов ліцензованої діяльності;

встановлює ціни (тарифи) на електричну енергію, що відпускається населенню для побутових потреб, у тому числі диференційовані за обсягами спожитої електричної енергії та/або за групами споживачів;

розробляє та затверджує методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.

{Частину третю статті 12 виключено на підставі Закону № 514-VIII від 04.06.2015}

{Частину четверту статті 12 виключено на підставі Закону № 514-VIII від 04.06.2015}


Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті