Укр Рус

Про електроенергетику
Стаття 12. Основні завдання та повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиСт. 12 ЗУ Про електроенергетику вiд 16.10.1997 № 575/97-ВРОсновними завданнями національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування оптового ринку електроенергії України;

державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці;

сприяння конкуренції у сфері виробництва та постачання електричної енергії;

забезпечення проведення цінової та тарифної політики в електроенергетиці;

захист прав споживачів електричної і теплової енергії;

розроблення та затвердження правил користування електричною енергією;

розроблення та затвердження порядку проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України; { Частину першу статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 1164-VI від 19.03.2009 }

видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії;

розроблення та затвердження правил надання і погодження технічних умов на підключення до мереж електро- та теплоенергетики; { Частину першу статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 800-VI від 25.12.2008 }

контроль за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення ліцензованої діяльності і застосування до них відповідних санкцій за їх порушення; { Абзац частини першої статті 12 в редакції Закону N 1821-III від 22.06.2000 }

формування та ведення реєстру об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії . { Частину першу статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 1220-VI від 01.04.2009 }

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до покладених на неї завдань:

бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії;

забезпечує реалізацію державної політики щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі шляхом погодження договорів на купівлю такої електроенергії оптовим ринком електричної енергії України на підтвердження державних гарантій, встановлених законом; { Частину другу статті 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3486-VI від 03.06.2011 }

встановлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб'єктами підприємницької діяльності;

визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше двадцяти п'яти відсотків часток активів суб'єктів підприємницької діяльності умовам та правилам здійснення ліцензованої діяльності;

розглядає справи про порушення умов ліцензій і за результатами розгляду приймає рішення в межах своєї компетенції;

застосовує адміністративні стягнення до посадових осіб та майнові санкції до суб'єктів електроенергетики, інших учасників оптового ринку електричної енергії з урахуванням активних впорядкованих дій щодо забезпечення стабільного фінансового становища електроенергетики та захисту прав споживачів; { Абзац частини другої статті 12 в редакції Закону N 1821-III від 22.06.2000 }

здійснює безперешкодно перевірки дотримання умов ліцензованої діяльності.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, під час затвердження інвестиційних програм власників електричних мереж повинна повністю враховувати витрати на підключення до електричних мереж об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, щорічно оприлюднює інформацію щодо витрат на підключення до електричних мереж об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.


Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...24-1 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про електроенергетику вiд 16.10.1997 № 575/97-ВР