Укр Рус

Про електроенергетику


Скачать бесплатно Закон України Про електроенергетику вiд 16.10.1997 № 575/97-ВР

Закон України Про електроенергетику вiд 16.10.1997 № 575/97-ВР ЗмістР о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство про електроенергетику Стаття 4. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці Стаття 5-1. Моніторинг безпеки постачання електричної енергії Стаття 6. Право власності в електроенергетиці Стаття 7. Норми, правила і стандарти в електроенергетиці

Р о з д і л II
КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Стаття 8. Державне управління в електроенергетиці Стаття 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці Стаття 10. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами електроенергетики

Р о з д і л III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Стаття 11. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці Стаття 12. Основні завдання та повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Стаття 13. Ліцензування діяльності в електроенергетиці

Р о з д і л IV
ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Стаття 14. Управління та розвиток об'єднаної енергетичної системи України Стаття 15. Оптовий ринок електричної енергії України Стаття 15-1. Порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії Стаття 16. Антимонопольні обмеження Стаття 17. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію Стаття 17-1. Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії Стаття 17-2. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж Стаття 17-3. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва Стаття 18. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів електроенергетики Стаття 19. Охорона об'єктів електроенергетики Стаття 19-1. Установлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд Стаття 20. Охорона навколишнього природного середовища Стаття 21. Особливості умов праці в електроенергетиці Стаття 22. Страйки на підприємствах електроенергетики Стаття 23. Забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану, особливого періоду та у разі надзвичайних ситуацій в об'єднаній енергетичній системі України Стаття 24. Права, обов'язки та відповідальність енергопостачальників і електропередавальних організацій Стаття 24-1. Відповідальність суб'єктів електроенергетики за збитки, завдані при виробництві, передачі, розподілі та постачанні електричної енергії Стаття 25. Права споживачів електричної енергії Стаття 26. Обов'язки та відповідальність споживачів енергії Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику

Р о з д і л V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 28. Міжнародне співробітництво Стаття 29. Міжнародні договори Стаття 30. Особливості експорту електроенергії Прикінцеві положення

Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3134-VI від 15.03.2011

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1821-III від 22.06.2000

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1821-III від 22.06.2000

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1821-III від 22.06.2000

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1821-III від 22.06.2000

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1330-IV від 25.11.2003

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1330-IV від 25.11.2003

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1330-IV від 25.11.2003

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 982-IV від 19.06.2003

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 601-VI від 25.09.2008

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 601-VI від 25.09.2008

Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 1812-III від 08.06.2000; в редакції Закону N 1220-VI від 01.04.2009

Статтю 8 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1220-VI від 01.04.2009

Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010; в редакції Закону N 3610-VI від 07.07.2011

Статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1220-VI від 01.04.2009

Статтю 12 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1220-VI від 01.04.2009

Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 601-VI від 25.09.2008

Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 601-VI від 25.09.2008

Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 1565-VI від 17.11.2009

Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 1565-VI від 17.11.2009

Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 232-V від 05.10.2006

Статтю 17 доповнено приміткою згідно із Законом N 232-V від 05.10.2006

Статтю 18 доповнено частиною згідно із Законом N 800-VI від 25.12.2008

Статтю 20 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 982-IV від 19.06.2003

Статтю 20 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 982-IV від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 309-VI від 03.06.2008

Статтю 24 доповнено частиною першою згідно із Законом N 982-IV від 19.06.2003

Статтю 24 доповнено частиною другою згідно із Законом N 982-IV від 19.06.2003

Статтю 24 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 982-IV від 19.06.2003

Статтю 24 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 982-IV від 19.06.2003

Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3134-VI від 15.03.2011

Статтю 24 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 982-IV від 19.06.2003

Статтю 24 доповнено частиною згідно із Законом N 1821-III від 22.06.2000

Стаття 24-1. Відповідальність суб'єктів електроенергетики за збитки, завдані при виробництві, передачі та постачанні електричної енергії

Статтю 26 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3134-VI від 15.03.2011

Статтю 26 доповнено частиною згідно із Законом N 1821-III від 22.06.2000

Статтю 26 доповнено частиною згідно із Законом N 982-IV від 19.06.2003

Статтю 26 доповнено частиною згідно із Законом N 982-IV від 19.06.2003

Статтю 27 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 2598-IV від 31.05.2005


Інші нормативні акти

Про управління обєктами державної власності Про центральні органи виконавчої влади Про аудиторську діяльність Про захист прав споживачів Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України