Укр Рус

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
Стаття 10. Особливості забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором перед управителем фондуСт. 10 ЗУ Про фінансово-кредитні механізми управління нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IVВиконання зобов'язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, або, за згодою управителя, об'єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить забудовникові на праві власності. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону.

{ Частина перша статті 10 в редакції Законів N 3201-IV від 15.12.2005, N 692-VI від 18.12.2008 }

В договорі має бути передбачене зобов'язання забудовника уступити управителю майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, у разі виникнення обумовленого цим договором ризику невиконання забудовником своїх зобов'язань перед управителем.

{ Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

За кожним об'єктом будівництва забудовник та управитель укладають: { Абзац перший частини третьої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, з відкладальними умовами;

договір доручення з відкладальними умовами, за яким управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому забудовник на час дії договору має право надавати безвідкличну довіреність управителю на право делегування третім особам функцій забудовника у разі порушення останнім умов договору з управителем.

У разі виявлення управителем визначеного договором ризику порушення забудовником умов договору договір уступки заставленого майнового права набирає чинності і забудовник повинен передати управителю фонду майно та майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва.

У разі невиконання забудовником умов договору управитель має право звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до законодавства.

{ Статтю 10-1 виключено на підставі Закону N 2367-VI від 29.06.2010 }

Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті