Укр Рус

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю


Скачать бесплатно Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IV

Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IV ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відносини, які регулюються цим Законом Стаття 2. Визначення термінів

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI від 18.12.2008

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI від 18.12.2008

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI від 18.12.2008

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI від 18.12.2008

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI від 18.12.2008

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI від 18.12.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI від 18.12.2008

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI від 18.12.2008

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010

Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010

Стаття 3. Система фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю Стаття 4. Вимоги до окремих суб'єктів системи фінансово-кредитних механізмів

Статтю 4 доповнено частиною першою згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010

Стаття 5. Фонди в управлінні, мета їх створення Стаття 6. Об'єкти управління майном. Довірча власність

Статтю 6 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 692-VI від 18.12.2008

Стаття 7. Управитель фонду

Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010

Стаття 8. Обмеження права довірчої власності управителя Стаття 9. Укладання договору між управителем та забудовником Стаття 10. Особливості забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором перед управителем фонду

Розділ II
ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

Стаття 11. Створення ФФБ Стаття 12. Підстави функціонування ФФБ

Статтю 12 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010

Стаття 13. Система функціонування ФФБ Стаття 14. Порядок укладання договору про участь у ФФБ Стаття 15. Порядок закріплення за довірителем об'єкта інвестування та умови передачі коштів в управління управителю ФФБ Стаття 16. Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштів Стаття 17. Оперативний резерв Стаття 18. Контроль виконання зобов'язань за договором Стаття 19. Взаємодія управителя ФФБ, забудовника та довірителя після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Стаття 20. Припинення управління майном та договору про участь у ФФБ, відкріплення об'єкта інвестування від довірителя та умови виплати довірителю коштів з ФФБ Стаття 21. Види винагороди управителя ФФБ та порядок її сплати Стаття 22. Припинення функціонування ФФБ Стаття 23. Заміна управителя ФФБ Стаття 24. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ і забудовників

Розділ III
ФОНД ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ

Стаття 25. Створення ФОН Стаття 26. Підстави функціонування ФОН

Статтю 26 доповнено частиною згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010

Стаття 27. Система функціонування ФОН Стаття 28. Порядок приєднання до ФОН Стаття 29. Функції управителя Стаття 30. Специфіка функціонування ФОН Стаття 31. Припинення функціонування ФОН Стаття 32. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва Стаття 33. Винагорода управителя ФОН Стаття 34. Заміна управителя ФОН Стаття 35. Порядок державної реєстрації права власності на нерухомість, набуту від здійснення управління ФОН Стаття 36. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН

Розділ IV
ЕМІСІЯ СЕРТИФІКАТІВ ФОН

Стаття 37. Визначення сертифікатів ФОН Стаття 38. Етапи емісії сертифікатів ФОН Стаття 39. Умови випуску та обігу сертифікатів ФОН Стаття 40. Операції із сертифікатами ФОН Стаття 41. Форма випуску сертифікатів ФОН Стаття 42. Порядок видачі дозволів на право здійснення емісії сертифікатів ФОН Стаття 43. Документи, що подаються для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН Стаття 44. Державна реєстрація випусків сертифікатів ФОН Стаття 45. Підстави для відмови в державній реєстрації випуску сертифікатів ФОН Стаття 46. Реєстрація звітів про підсумки випуску сертифікатів ФОН

Статтю 46 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 692-VI від 18.12.2008

Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН Стаття 48. Емітенти сертифікатів ФОН Стаття 49. Відповідальність емітентів за порушення вимог цього Закону

Розділ V
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОВІРИТЕЛЯМ КРЕДИТУ ДЛЯ УЧАСТІ У ФФБ АБО НА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА, ЗБУДОВАНОГО ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОН

Стаття 50. Отримання кредиту для участі у ФФБ Стаття 51. Інфляційне застереження Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про соціальну роботу з сім ями, дітьми та молоддю Про авторське право і суміжні права Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру Про соціальний захист дітей війни Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві