Укр Рус

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
Стаття 16. Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштівСт. 16 ЗУ Про фінансово-кредитні механізми управління нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IVФінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах вартості будівництва.

{ Частина перша статті 16 в редакції Закону N 2367-VI від 29.06.2010 }

Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду Б управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів у порядку, визначеному договором, у межах вартості будівництва відповідно до графіків фінансування та будівництва, погоджених управителем і забудовником за кожним об'єктом будівництва, що є невід'ємною частиною договору. У разі якщо обсяг фактично залучених від довірителів коштів менший обсягу, визначеного графіком фінансування, управитель здійснює фінансування будівництва за рахунок інших джерел.

{ Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010 }

За кожним об'єктом будівництва забудовник до відкриття фінансування зобов'язаний повідомити управителя ФФБ про всі свої зобов'язання перед третіми особами за цим об'єктом будівництва.

Перелік документів, який забудовник зобов'язаний надати управителю ФФБ для відкриття фінансування об'єкта будівництва, визначається у договорі між забудовником та управителем ФФБ. Серед них обов'язково мають бути копії таких документів, засвідчені забудовником в установленому порядку:

документи, що дають змогу провести ідентифікацію особи забудовника у відповідності з вимогами законодавства;

документи, що підтверджують право користування земельною ділянкою, на якій має бути споруджений об'єкт будівництва;

для забудовників, що не є землекористувачами земельної ділянки, - договір із землекористувачем про передачу забудовнику прав на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта будівництва;

позитивний висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

дозвіл на виконання будівельних робіт або зареєстрована декларація про початок виконання будівельних робіт; { Абзац шостий частини четвертої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

ліцензія підрядної організації.

{ Абзац восьмий частини четвертої статті 16 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

{ Частину п'яту статті 16 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

{ Частину шосту статті 16 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

Облік спрямованих на фінансування будівництва коштів управитель веде за об'єктами будівництва.

За кожним об'єктом будівництва забудовник зобов'язаний вести звітність за встановленою законодавством формою та регулярно надавати її управителю.

{ Частина восьма статті 16 набирає чинності через три місяці з дня опублікування Закону N 692-VI від 18.12.2008. Див. п.1 розділу II Закону N 692-VI від 18.12.2008 }

Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від управителя коштів. В інтересах довірителів управитель здійснює контроль цільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва. Наступне перерахування коштів забудовнику управитель здійснює відповідно до графіка фінансування, погодженого управителем і забудовником, після надання забудовником звіту управителю ФФБ за формою, встановленою згідно із законодавством.

{ Частина дев'ята статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-VI від 29.06.2010 }

У разі встановлення фактів нецільового використання забудовником коштів, отриманих від управителя, спорудження об'єкта будівництва та/або об'єктів інвестування з порушенням технічних характеристик, управитель зобов'язаний звернутися до забудовника з вимогою вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень.

{ Частина десята статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

У разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво забудовник зобов'язаний на вимогу управителя ФФБ виду А повернути кошти на рахунок цього ФФБ для розрахунку з довірителями ФФБ виду А. За невиконання зобов'язання щодо перерахування коштів на рахунок ФФБ для проведення управителем розрахунків з довірителями ФФБ виду А забудовник несе відповідальність своїм майном.

Управитель в інтересах довірителів може, а на письмову вимогу довірителя - зобов'язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів та надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки.

{ Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI від 18.12.2008 }

Стаття 1 ...14 15 16 17 18 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IV