Укр Рус

Про господарські товариства
Стаття 4. Установчі документи товаристваСт. 4 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII
Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство - засновницького договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 02.03.95, N 997-V від 27.04.2007 }

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. { Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3095-III від 07.03.2002 }

Установчі документи повинні також містити відомості, передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 цього Закону.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.

Господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
 


Стаття 2 3 4 5 6 ...1 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII