Укр Рус

Про господарські товариства


Скачать бесплатно Закон України Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII

Закон України Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII ЗмістСтаття 2. Найменування товариства Стаття 3. Засновники та учасники товариства Стаття 4. Установчі документи товариства Стаття 5. Строк діяльності товариства Стаття 6. Державна реєстрація товариства Стаття 7. Державна реєстрація змін в установчих документах товариства Стаття 8. Наслідки по угодах, укладених до реєстрації товариства Стаття 9. Дочірні підприємства, філії та представництва товариств Стаття 10. Права учасників товариства Стаття 11. Обов'язки учасників товариства Стаття 11-1. Законодавство про господарські товариства Стаття 12. Власність на майно товариства Стаття 13. Вклади учасників та засновників товариства Стаття 14. Фонди товариства Стаття 15. Прибуток товариства Стаття 16. Зміни статутного (складеного) капіталу Стаття 17. Перевірки фінансової діяльності товариства Стаття 18. Облік та звітність товариства Стаття 19. Припинення діяльності товариства Стаття 20. Ліквідаційна комісія Стаття 21. Черговість задоволення вимог кредиторів Стаття 22. Час припинення діяльності товариства Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові особи

Розділ II
ОКРЕМІ ВИДИ ТОВАРИСТВ Глава 1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
{ Стаття 24 втратила чинність у частині, що стосується акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI ( ) від 17.09.2008 }

Стаття 24. Поняття акціонерного товариства Стаття 25. Види акціонерних товариств Стаття 26. Засновники акціонерного товариства Стаття 27. Випуск акціонерним товариством цінних паперів Стаття 28. Придбання акцій Стаття 29. Розповсюдження акцій Стаття 30. Відкрита підписка на акції Стаття 31. Розподіл всіх акцій між засновниками акціонерного товариства Стаття 32. Придбання акціонерним товариством власних акцій Стаття 33. Оплата акцій Стаття 34. Заборона випуску акцій для покриття збитків Стаття 35. Установчі збори акціонерного товариства Стаття 36. Повноваження установчих зборів акціонерного товариства Стаття 37. Зміст статуту акціонерного товариства Стаття 38. Порядок збільшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства Стаття 39. Порядок зменшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства Стаття 40. Повідомлення про загальні збори з питання змін статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства Стаття 42. Правомочність рішень загальних зборів акціонерів Стаття 43. Порядок скликання загальних зборів акціонерів Стаття 44. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів Стаття 45. Періодичність скликання загальних зборів акціонерів. Позачергові збори Стаття 46. Наглядова рада акціонерного товариства Стаття 47. Виконавчий орган акціонерного товариства Стаття 48. Голова і члени правління акціонерного товариства Стаття 49. Ревізійна комісія акціонерного товариства

Глава 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Стаття 50. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 51. Особливості змісту установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 52. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 53. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи Стаття 54. Оплата вартості майна при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 55. Правонаступники (спадкоємці) учасника товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 56. Строк набрання чинності рішенням про зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 57. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі Стаття 58. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 59. Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 60. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 61. Періодичність скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Позачергові збори Стаття 62. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 63. Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 64. Виключення з товариства з обмеженою відповідальністю

Глава 3. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Стаття 65. Поняття товариства з додатковою відповідальністю

Глава 4. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

Стаття 66. Поняття повного товариства Стаття 67. Зміст засновницького договору про повне товариство Стаття 68. Ведення справ повного товариства Стаття 69. Відступлення частки (її частини) учасника повного товариства Стаття 70. Про заборону учасникам повного товариства конкурувати з повним товариством Стаття 71. Вихід учасника з повного товариства Стаття 72. Виключення учасника з повного товариства Стаття 73. Звернення стягнення на частку учасника в повному товаристві Стаття 74. Відповідальність учасників за борги повного товариства

Глава 5. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО

Стаття 75. Поняття командитного товариства Стаття 76. Зміст засновницького договору про командитне товариство Стаття 77. Застосування щодо командитного товариства норм про повне товариство Стаття 78. Вступ вкладника до командитного товариства Стаття 79. Права вкладників командитного товариства Стаття 80. Обов'язки вкладників командитного товариства Стаття 81. Управління справами командитного товариства Стаття 82. Відповідальність вкладника командитного товариства Стаття 83. Особливості припинення командитного товариства Прикінцеві положення

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ { Стаття 1 втратила чинність у частині, що стосується акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI ( ) від 17.09.2008 }

Стаття 1. Господарські товариства

Статтю 1 доповнено частиною першою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N від 02.03.95, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1294-IV від 20.11.2003

Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 4 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011

Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.

{ Статтю 4 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011

{ Стаття 5 втратила чинність у частині, що стосується акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI від 17.09.2008

Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом N від 16.12.93; із змінами, внесеними згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року; в редакції Законів N 1873-VI від 11.02.2010, N 2457-VI від 08.07.2010

Статтю 13 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N від 14.03.95

Статтю 18 доповнено частиною другою згідно із Законом N від 14.03.95, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1708-III від 11.05.2000

Статтю 19 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011

Статтю 39 доповнено частиною згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 39 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 46 доповнено частиною другою згідно із Законом N 622-XIV від 05.05.99

Статтю 49 доповнено частиною другою згідно із Законом N від 23.12.97

Статтю 50 доповнити частиною згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3326-VI від 12.05.2011

Статтю 52 доповнено частиною згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 52 доповнено частиною згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 66 доповнено частиною другою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 66 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 75 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 75 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 75 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007


Інші нормативні акти

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей Про свободу совісті та релігійні організації Про радіочастотний ресурс України Про кредитні спілки Про колективні договори і угоди