Укр Рус
< Про господарські товариства

Про господарські товариства
Стаття 47. Виконавчий орган акціонерного товаристваСт. 47 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XIIВиконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом.

Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.

Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді акціонерного товариства та організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства в межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним чи одноособовим .

{ Стаття 47 в редакції Закону N 997-V від 27.04.2007 }

{ Стаття 48 втратила чинність у частині, що стосується акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI від 17.09.2008 }

Стаття 1 ...45 46 47 48 49 ...83 

Перейти до статті