Укр Рус

Про інвестиційну діяльність
Стаття 18. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльностіСт. 18 ЗУ Про інвестиційну діяльність вiд 18.09.1991 № 1560-XII1. Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів.

Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору. { Абзац другий частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2899-III від 20.12.2001 }

2. Державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових осіб.

Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів інвестування, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

У разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб'єктам інвестиційної діяльності, підлягають відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Спори про відшкодування збитків розв'язуються судом. { Абзац третій частини другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 }

Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про інвестиційну діяльність вiд 18.09.1991 № 1560-XII 

Рекомендовані сторінки

Про інвестиційну діяльність Стаття 19. Захист інвестицій Про інвестиційну діяльність Стаття 20. Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності Про інвестиційну діяльністьДодати коментар до ст.18 ЗУ Про інвестиційну діяльність вiд 18.09.1991 № 1560-XII