Укр Рус

Про концесії
Стаття 12. Концесійні платежіСт. 12 ЗУ Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV1. Концесійний платіж вноситься концесіонером відповідно до умов концесійного договору незалежно від наслідків господарської діяльності.

У разі якщо протягом строку дії договору концесії деякі активи, надані концесіонеру у складі об'єкта концесії, виводяться з експлуатації у зв'язку з їх списанням, внаслідок чого такі об'єкти не використовуються концесіонером у його господарській діяльності, відбувається перерахунок розміру концесійних платежів шляхом зменшення бази розрахунку концесійних платежів на вартість таких активів, визначену на день надання їх у концесію. { Частину першу статті 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

Розмір концесійних платежів збільшується в разі надання концесієдавцем протягом строку дії договору концесії в управління концесіонеру нових об'єктів, створених за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів. { Частину першу статті 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

У разі надання у концесію права на управління існуючих на день укладення договору концесії об'єктів права державної чи комунальної власності концесіонер звільняється від сплати концесійних платежів за нові об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, створених концесіонером для виконання умов концесійного договору за його рахунок. { Частину першу статті 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення нового об'єкта концесійні платежі вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після введення об'єкта в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору. { Частину першу статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 1414-IV від 03.02.2004 }

2. Концесійні платежі зараховуються відповідно до Державного бюджету України або місцевого бюджету.

3. Методика розрахунку та граничні розміри концесійних платежів визначаються Кабінетом Міністрів України.

4. Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, що мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, у тому числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного або часткового звільнення від сплати концесійних платежів на певний строк, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг. Порядок визначення таких об'єктів, а також умови надання дотацій, компенсацій та пільг встановлюються Кабінетом Міністрів України.

{ Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV