Укр Рус

Про концесії
Стаття 18. Права і обов'язки концесіонераСт. 18 ЗУ Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV1. Концесіонер має право:

здійснювати підприємницьку діяльність на основі створення та управління об'єкта концесії;

на виключне право на створення та управління об'єкта концесії, якщо це передбачено умовами концесійного договору;

вимагати розірвання концесійного договору у разі порушення концесієдавцем умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;

на продовження строку дії концесійного договору у разі виконання його умов;

отримувати плату за вироблені товари згідно з умовами концесійного договору;

використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, отриманих у концесію;

на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії третіх осіб. При цьому концесіонер несе відповідальність за виконання такими особами умов концесійного договору та законодавства України.

2. Концесіонер зобов'язаний:

виконувати умови концесійного договору;

укладати відповідно до законодавства трудові договори , як правило, з працівниками - громадянами України;

використовувати на об'єкті концесії технології, матеріали, техніку вітчизняного виробництва, якщо інше не передбачено умовами договору;

утримувати об'єкт концесії в належному технічному стані;

після закінчення строку, на який було укладено концесійний договір, передати об'єкт концесії в належному технічному стані концесієдавцю відповідно до умов договору;

укладати договори оренди землі не пізніше одного року з дня набрання чинності договором концесії. За письмовим зверненням приватного партнера цей строк може бути продовжено, але не більш як на один рік. { Частину другу статті 18 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

3. Концесіонер має також інші права та обов'язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.

4. У разі якщо на стороні концесіонера у договорі концесії виступають декілька осіб, вони несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими умовами договору концесії.


Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV